Breaking news

Lucrări finalizate la Centrul pentru Acţiuni de Salvare şi Prevenire a Dezastrelor Bacău

loading...

Miercuri a avut loc recepţia finală a lucrărilor la Centrul pentru Acţiuni de Salvare şi Prevenire a Dezastrelor din Bacău, proiect finanţat dintr-un împrumut de la Banca Mondială şi cofinanţat de Guvernul României.

Clădirea este inclusă în lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice şi a fost expertizată în anul 2000, când s-a stabilit încadrarea sa în clasa I de risc seismic cu risc ridicat de prăbuşire.

Ambele corpuri ale centrului, cu suprafaţă desfăşurată de 1.553,80 m2, suferiseră avarii grave, din cauza vechimii, a tehnicilor de execuţie specifice epocii în care au fost construite (în perioada 1850-1896), a modificărilor făcute de-a lungul timpului, a lipsei unei întreţineri şi exploatări adecvate şi, nu în ultimul rând, din cauza succesiunii de cutremure (1940, 1977, 1986, 1990).

Lucrările executate au avut ca obiectiv principal consolidarea şi modernizarea ambelor corpuri de clădire, pentru a satisface noile cerinţe funcţionale, de asigurare la acţiuni seismice şi de modernizare tehnică.

Valoarea totală a investiţiei la momentul recepţiei finale a lucrărilor este de 2.728.320,32 de lei, din care 37% din proiect (împrumut şi cofinanţare Guvernul României) şi 63% din sursele Consiliului Judeţean Bacău.

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (în calitate de administrator de proiect şi coordonator al lucrărilor) şi beneficiarul obiectivului (Consiliul Judeţean Bacău) au realizat o investiţie care se aliniază la standardele actuale de management al situaţiilor de urgenţă, contribuind la creşterea gradului de siguranţă a obiectivului în cazul producerii unor seisme majore.

loading...