Breaking news

Loteria Română renunță la contractul păgubos cu grecii de la Intralot

loading...

Loteria Română scapă de contractul păgubos cu Intralot. Compania grecească care timp de peste zece ani, a devalizat compania națională de jocuri de noroc, își încheie colaborarea cu Loteria Română pe 31 decembrie 2014.

loteria romanaAnunțul a fost făcut luni, de Ministrul Finanțelor, Darius Vâlcov, în urma discuțiilor avute cu conducerea Companiei Naționale Loteria Română SA.

”Contractul cu firma Intralot, privind administrarea și gestionarea tuturor jocurilor loteristice, nu se va prelungi. Actualul act adițional, prin care s-a prelungit acest contract, este în vigoare până în data de 31 decembrie a.c. În urma discuțiilor avute, am decis de comun acord cu conducerea CNLR SA, ca aceasta să efectueze demersurile necesare pentru încheierea de contracte cu o parte din subcontractorii Intralot, în vederea asigurării funcționării sistemului Loto, în continuare, fără nicio modificare. Așadar, contractul cu Intralot încetează în ultima zi a acestui an iar conducerea CNLR SA m-a asigurat că tragerile Loto nu vor suferi modificări în niciun fel, în urma acestei decizii, acestea efectuându-se în continuare, fără probleme. Totodată, Compania Națională Loteria Română a început demersurile pentru ca din ianuarie 2015 să asigure funcționarea întregului sistem prin specialiști proprii”, precizează Ministrul Finanțelor, Darius Vâlcov, în comunicatul de presă remis exclusivNEWS.ro.

Pe 26 iunie, Ministrul Finanțelor de atunci, Ioana Petrescu anunța că se prelungește contractul cu Intralot, pe motiv că era cel mai avantajos pentru Loteria Română.

Ministrul finanțelor publice, Ioana-Maria Petrescu, a semnat în acest sens, pe 26 iunie, un ordin de ministru prin care mandatează reprezentanții statului în AGA a Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. să împuternicească Consiliul de Administrație și conducerea executivă a companiei să înceapă negocierile pentru încheierea unui contract de asociere în participație, pentru operarea unui nou sistem loteristic.

Ministrul Finanțelor Publice a semnat acest Ordin în condițiile în care ultimul act adițional la contractul cu firma Intralot SA expira pe 30 iunie 2014.

Contractul de operare sistemului loteristic viza jocurile:  6/49, 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, Pronosport, Pronosport S și servicii suport.

Oferte primite de CNLR S.A.

CNLR SA a solicitat în august 2013 oferte tehnice și financiare pentru implementarea unui sistem de jocuri loteristice (6/49, 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, Pronosport, Pronosport S) și servicii suport. Solicitarea se referea atât la ofertarea unui preț global pentru achiziția serviciului la cheie, cât și ofertarea unui procent din profitul brut (GGR) obținut în urma asocierii CNLR SA cu contractorul, ambele pe o perioadă de 10 ani.

CNLR S.A.a solicitat oferte celor mai importanți trei operatori din piață. Doi dintre aceștia au transmis oferte, al treilea a transmis o notificare în care a anunțat declinarea participării.

Pentru stabilirea celei mai bune variante cu privire la achiziționarea unui nou sistem loteristic și/sau analizarea unor alte posibilități, inclusiv de asociere în participare cu o altă entitate în vederea exploatării jocurilor loteristice, CNLR S.A. a solicitat un raport de analiză Casei de avocatură “Tuca Zbarcea și Asociații”.  În acest scop, s-a încheiat contractul cu nr. 131 din 29.08.2013, urmare a achiziției directe, în condițiile în care contractul are o valoare mai mică de 30.000 de euro.

Ofertele tehnice depuse de firmele interesate au fost evaluate separat, atât din punct de vedere juridic, cât și economic, atât de CNLR S.A, cât și de Casa de avocatura “Tuca Zbarcea si Asociații”.

Potrivit Raportului cu privire la analiza posibilitatilor de contractare a unui sistem loteristic, de natura a asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii de jocuri loto, realizat de “Tuca Zbarcea si Asociatii”, una din diferențele esențiale dintre achiziția unui nou sistem loteristic și asocierea în participație, este costul pe care îl implică pentru CNLR, fiecare dintre cele două variante.

În cazul în care s-ar opta pentru achiziție, CNLR ar trebui să plătească în întregime prețul sistemului de joc și al serviciilor aferente, conform graficului agreat în contractul de furnizare, ceea ce ar presupune bugetarea sumelor respective în avans. De asemenea, această variantă ar presupune și costuri anuale de mentenanță, precum și de asigurare a sistemului loteristic. În a doua variantă, în ipoteza asocierii cu furnizorul sistemelor de joc, CNLR nu ar trebui să plătească nici o suma prestabilită către asociat, ci exclusiv cota convenită din profitul efectiv realizat, ceea ce este de natură să asigure un confort financiar mult mai mare pentru CNLR. Astfel, în raportul prezentat de “Tuca Zbarcea și Asociații” se face o prezentare comparativă a celor două oferte transmise către CNLR, în privința stabilirii costului total pentru CNLR, atât în ipoteza achiziției sistemului la cheie, cât și în cea a asocierii în participație. Pentru a face această comparație, s-au calculat mai întâi încasările totale din jocurile loteristice din care se scade fondul de premiere (GGR – Gross Gaming Revenue) al CNLR pentru perioada 2003-2012, plecând de la GGR total comunicat de CNLR în valoare de 2.467.667.678,31 lei în perioada menționată. Astfel, aplicând în mod simplificat un curs de schimb de 4,4 lei/euro, ar rezulta un GGR mediu anual de 56.083.356,33 euro”, se arată în comunicatul de presă al Ministerului de Finanțe, remis exclusivNEWS.ro.

Analizând oferta Intralot, rezultă următoarele sume de plată de către CNLR prin aplicarea aceluiași algoritm:

1. În ipoteza achiziției directe, suma de 48.850.000 euro, rezultată prin însumarea prețului sistemului la cheie (8.950.000 euro) cu produsul dintre valoarea costului anual pentru servicii suport (3.990.000 euro) cu cei 10 ani;

2. În ipoteza asocierii în participație, suma de 27.985.594,81 euro, rezultată prin înmulțirea între procentul ofertat de Intralot cu GGR mediu CNLR și cu cei 10 ani.

Spre comparație, cealaltă ofertă depusă este mult mai puțin avantajoasă pentru CNLR decât oferta Intralot.

Soluția cea mai avantajoasă pentru CNLR este reprezentată de încheierea unui contract de asociere în participație cu ofertantul câștigător. Din acest punct de vedere, luând în calcul premisele economice, reiese că oferta cea mai avantajoasă economic aparține Intralot”, menționează raportul de analiză al Casei de avocatură “Tuca Zbarcea si Asociatii”.

În paralel, CNLR a făcut o analiză proprie a ofertelor primite. Potrivit acestei analize, din punct de vedere tehnic, ofertele respectă cerințele solicitate în caietul de sarcini, sunt echilibrate, cu un mic avantaj în favoarea firmei Intralot. Din punct de vedere financiar, există o diferență majoră între ofertele celor două firme, atât în varianta asocierii în participație, cât și a achiziției de sistem și 10 ani de servicii suport, firma Intralot având un net avantaj.

loading...