Breaking news

Lista medicamentelor compensate, extinsă cu 21 noi medicamente

loading...

Guvernul României a aprobat introducerea a 21 de noi denumiri comune internaţionale (DCI) pe lista medicamentelor compensate, prin modificarea şi completarea HG 720/2008.

medicamente compensate romaniaDintre cele 21 de noi medicamente, 4 sunt introduse condiţionat, urmare a încheierii de contracte cost/volum, iar 17 sunt introduse necondiţionat, ariile terapeutice vizate fiind oncologia, reumatologia, bolile rare, scleroza multiplă şi diabetul zaharat.

Medicamentele nou introduse pe listă vor putea fi prescrise doar în baza protocoalelor terapeutice care vor fi elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar în unele cazuri şi cu aprobarea comisiilor de experţi ale CNAS.

Totodată, prin aceeaşi Hotărâre de Guvern:

 • se facilitează accesul pacienţilor cu boala Parkinson şi cu demenţe la medicaţia specifică, prin eliminarea avizului comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, prescrierea urmând a fi efectuată doar în baza protocoalelor terapeutice pentru DCI-urile Rotigotinum, Donepezilum, Rivastigminum, Galantaminum şi Memantinum;
 • prescrierea DCI Acidum Ibandronicum, cu indicaţie în osteoporoză, va putea fi efectuată de medicul de familie, după ce iniţierea tratamentului va fi efectuată de medicul de specialitate, în limita competenţei;
 • DCI Methotrexatum va putea fi prescris, cu excepţia codurilor de boală G13 ”Miastenia gravis”, G14 ”Scleroza multiplă” şi G27 ”Pemfigus”, deoarece acest medicament nu are indicații terapeutice în afecţiunile respective;
 • se introduce prescrierea DCI-urilor Naproxenum+Esomeprazolum şi Brinzolamidum+Timololum pe bază de protocoale terapeutice, întrucât analiza de impact pe anul 2015 a demonstrat că există o largă prescriere în afara indicațiilor pentru care aceste medicamente au fost incluse necondiţionat în listă;
 • se lărgeşte accesul pacienţior cu osteoporoză severă la DCI Teriparatidum, începând cu 1 octombrie 2016.

Cele 21 de noi medicamente (DCI) introduse în lista menţionată sunt:

 • Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat – sublista B (necondiţionat)
 • Afatinibum – sublista C2 (condiţionat)
 • Afliberceptum – sublista C2 (necondiţionat)
 • Axitinibum – sublista C2 (condiţionat)
 • Azacitidinum –sublista C2 (necondiţionat)
 • Bosutinibum –sublista C2 (necondiţionat)
 • Certolizumab Pegol – sublista C1 (condiţionat)
 • Everolimus (Afinitor) – sublista C2 (necondiţionat)
 • Ibrutinibum – sublista C2 (necondiţionat)
 • Ingenoli mebutas – sublista B (necondiţionat)
 • Lapatinibum – sublista C2 (condiţionat)
 • Lixixentamidum – sublista C2 (necondiţionat)
 • Metoprololum + Ivabradinum – sublista B (necondiţionat)
 • Olaparibum –sublista C2 (necondiţionat)
 • Panitumumabum – sublista C2 (necondiţionat)
 • Pazopanib – sublista C2 (necondiţionat)
 • Pirfenidonum –sublista C2 (necondiţionat)
 • Rosuvastatinum + Ezetimibum – sublista B (necondiţionat)
 • Talidomidum – sublista C2 (necondiţionat)
 • Teriflunomidum – sublista C2 (necondiţionat)
 • Vildagliptinum – sublista C2 (necondiţionat).
loading...