Breaking news

Liderul sindicatului Porțile de Fier face dezvăluiri incendiare despre soarta Hidroelectrica

Cristinel Popescu, președintele Sindicatului Porțile de Fier, dezvăluie modul în care Hidroelectrica este pusă pe butuci și falimentată cu bună știință de către administratorul judiciar, Euro Insol, a lui Remus Borza.

remus borza - hidroelectricaAjuns la capătul puterilor, liderul de sindicat a trimis o scrisoare deschisă adresată factorilor de răspundere din România, organelor statului cu atribuţii în siguranţă naţională, precum şi a celor ce se ocupă de cercetarea şi sancţionarea posibilelor fapte de natură infracţională ca să spună ce se întâmplă în realitate la Hidroelectrica.

Cristinel Popescu susține că există un conflict de interese între Euro Insol, Administrator Judiciar al Hidroelectrica SA şi Directorul general al Hidroelectrica – Serv SA, Radu Silaghi.

Am solicitat în mai multe rânduri Ministerului Economiei să intervină pentru salvarea de la faliment a Hidroelectrica – Serv SĂ. Este mai mult decât evident că 8 societăţi comerciale Hidroserv profitabile în toată perioada 2003- 2012, au devenit brusc nu numai nerentabile, dar au ajuns la o pierdere de peste 80 milioane lei, în perioada de când Euro Insol gestionează insolvenţă Hidroelectrica SĂ. Considerăm că ne aflăm în faţă unor interese de grup care au dus societatea în situaţia dezastruoasă în care se află şi avem destule dovezi în a demonstra cele susţinute. În Hidroelectrica se întâmplă foarte multe lucruri grave, începând cu sfârşitul anului 2000„, spune Cristinel Popescu în scrisoarea deschisă.

Cristinel Popescu susține că Hidroelectrica nu vinde nici pe departe energie cât poate produce, s-au deversat cantităţi mari de apă ce putea să se constituie în producţie și că se vând active ale Hidroelectrica.

”Cifrele record legate de profit, constituie doar o campanie de imagine. În fapt, acest profit este realizat prin anularea investiţiilor în capacităţi noi de producţie, în dezvoltare şi, mai grav, în reducerea la sfert a mentenantei, cu încălcarea legislaţiei în acest sens şi cu periclitarea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor. În acelaşi timp se direcţionează controlat şi sigur spre faliment societatea care asigura mentenanţa Hidroelectrica”, susține liderul de sindicat.

Hidroelectrica SA a intrat în insolvenţă în 20 iunie 2012, la cererea propriilor organe de conducere prin Sentinţa Civilă pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Administrator Judiciar a fost numit, de către Judecătorul sindic Mircea Moldovan (nn.- magistrat cercetat în stare de arest pentru abuz în serviciu şi luare de mită!!), Euro Insol prin avocat Remus Adrian Borza.

Adunarea Creditorilor din 14 septembrie 2012 a prevăzut un onorariu de performanţă în funcţie de profit şi de reducere a costurilor în următoarele marje: între 2.517.265 euro şi 3.020.717 euro pentru finalizarea procedurii înainte de 1 ianuarie 2013, între 2.013.812 euro şi 2.265.538 euro pentru finalizarea procedurii în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2013, o suma de 1.510.359 euro pentru finalizarea procedurii între 1 iulie 2013 şi 1 ianuarie 2014 şi 999.815 euro pentru finalizarea procedurii de insolvenţă după 1 ianuarie 2014.

Comisionul aplicat la profitul net al Hidroelectrica SA a fost stabilit la 2%. Pe lângă acesta s-au aplicat procente la fiecare reducere a cheltuielilor făcute.

În anul 2012, Hidroelectrica avea alocată pentru mentenanţă suma de 386.000.000 lei. Suma a fost redusă iniţial la 305.000.000 lei şi ulterior la 290.000.000 lei.

În baza contractelor de prestări servicii ale celor 8 foste SC Hidroserv SA, erau prevăzute în structura de deviz cota de cheltuieli indirectă de circa 90%, aplicată la total cheltuieli şi regia generală de 22%. În august 2012, Remus Borza modifică unilateral structura de deviz. Este eliminată regia generală şi este redusă cota pentru cheltuieli indirecte la 70% aplicată la total cheltuieli. Urmare a acestor măsuri, Hidroservurile încheie anul 2012 fără profit.

Foarte interesant este faptul că pentru UCM Reşiţa, Hidroelectrica nu aplică aceleaşi măsuri, cotele şi manopera fiind de 3-4 ori mai mari. Doar pentru UCM se poate, doar e şi ea în insolvenţă şi ca un făcut tot Remus Borza se ocupă şi de ea.

În martie 2013, se modifică din nou unilateral structura de deviz, cota de cheltuieli indirecte de 70% fiind aplicată doar la manoperă directă. Urmare a acestei decizii, veniturile realizate de cele 8 societăţi comerciale Hidroserv şi ulterior Hidroelectrica – Serv SĂ rezultată urmare a fuziunii acestora în 05.08.2013, se reduc de la un programat în 2012 de 386.000.000 lei la doar 98.679.381 lei, înregistrând continuu pierderi. Astfel la dată de 05.08.2013 pierederea cumulată a celor 8 Hidroservuri era de 40.000.000 lei. La dată de 31.12.2013, pierderea Hidroelectrica – Serv SA ( inclusiv pierderea preluată de la cele 8 Hidroservuri) era de 60.000.000 lei. La 31.05.2014 Hidroelectrica – Serv înregistra o pierdere de 16.500.000 lei, ceea ce înseamnă o pierdere totală de 76.500.000 lei. În acelaşi timp Hidroelectrica – Serv SA are o datorie către salariaţi, pentru drepturi salariale neacordate de peste 15.000.000 lei.

Cum s-a ajuns aici, asta doar Radu Silaghi şi EuroInsol trebuie să explice. De altfel pentru această „performanţă” Radu Silaghi este întâi antrenat de Remus Borza la Hidroserv Cluj, unde reuşeşte că la finele trim.I 2013 să pluseze încă 800.000 lei la pierderea iniţială.
Conform legii:

Fapta funcţionarului care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul sau, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul ÎI inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupă o funcţie publică.

Şi tot conform legii, între atribuţiile Administratorului judiciar este şi:
f) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizărilor exprese ale judecătorului-sindic cu privire la atribuţiile sale şi la condiţiile de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului;

Cu alte cuvinte, conform legii 85/2006, text preluat şi în noua lege nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi în baza Sentinţei civile a judecătorului sindic, conducătorul Hidroelectrica SĂ pe perioada insolvenţei a fostEuro Insol prin avocat Remus Adrian Borza.

Remus Borza este cel care reprezintă societatea, şi îşi însuşeşte prin semnătură toate documentele Hidroelectrica SĂ, inclusiv încheierea sau încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor. Aşadar Radu Silaghi, că Manager Departament, este direct subordonat lui Remus Borza, pe perioada august 2012 – august 2013.

În fine, între Radu Silaghi şi Euro Insol este şi o altfel de legătură. Euro Insol are doi asociaţi cu participaţie egală 50 – 50 %. Aceştia sunt Remus Adrian Borza şi Nicoleta Munteanu. Nicoleta Munteanu este într-o relaţie de concubinaj cu Radu Silaghi. Amândoi locuiesc la aceeaşi adresa din Bucureşti, din această relaţie rezultând şi un copil.

Cristinel Popescu atrage atenţia asupra pericolului major pentru siguranţa sectorului hidroenergetic, cauzată atât de incompetenţa, dar mai ales de interesul de grup de care dau dovadă atât Remus Borza cât şi Radu Silaghi, fără a diminua şi vină directorilor care în loc să ia atitudine, au dat dovadă de obedienţă.