Breaking news

Judecătorul Dorel a executat-o pe Mariana Rarinca la comanda DNA

Judecătorul Dorel Matei și-a repartizat singur dosarul Rarinca, a preschimbat termenul de judecată, a admis în principiu cerere DNA de contestație în anulare, iar azi, a dispus cu de la sine putere, rejudecarea dosarului. Și toate astea în mod ilegal și abuziv, fără a respecta cele mai elementare reguli de procedură penală și juridică.

risantea gagescu - dorel matei - dnaSistemul de justiție din România este praf și pulbere. Judecătorii nu țin cont de legi, proceduri și regulamente, atunci când își fac treaba. Ci doar de ambiții și răzbunări personale.

În România, judecătorii ”înfăptuiesc justiția” ca să se răzbune. Judecătorul Dorel Matei a decis rejudecarea dosarului Rarinca doar ca să se răzbune pe judecătoarea Risantea Găgescu, cea care îl recuzase într-un dosar cu procurorul Mihai Betelie.

Risantea Gagescu a depus pentru termenul de luni 17 august 2015 la “Dosarul Rarinca” o adresa prin care i-a solicitat acestuia să se abţină în raport de antepronunţarea şi ameninţarea cu răzbunarea pe care susţine că i-a adresat-o în cursul lunii iulie. Cât și o plângere disciplinară împotriva acestuia la Inspecţia judiciară a CSM, şi a sesizat conducerea Curţii de Apel Bucureşti.

„În atenţia judecătorului Matei George Dorel, preşedintele completului Capel/CO din dosarul nr. 3302/2/2015. Subsemnata Gagescu Risantea, judecător la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală acuzată în mod abuziv de către PICCJ – DNA de lipsa de imparţialitate în soluţionarea dosarului nr. 22674/3/2014 va aduc la cunoştinţă pe această cale că aveţi obligaţia în conformitate cu art. 66 Cod procedura penală raportat la art. 64, litera f) Cod procedura penală să formulati declaraţie de abţinere în dosarul nr. 3302/2/2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală pentru următoarele considerente: La începutul lunii iulie aţi afirmat în biroul M53 unde ne desfăşurăm amândoi activitatea că dvs veţi admite contestaţia în anulare privind decizia de achitare a inculpatei Rarinca Mariana întrucât sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 din Convenţia Europeană. De asemenea aţi continuat discuţia spunându-mi că veţi proceda exact aşa cum am hotărât şi eu prin admiterea cererii de recuzare formulată împotriva dvs de procurorul Betelie Mihai în dosarul nr. 4847/2/2013. Întrucât am fost indignată de atitudinea dvs necolegiala, considerând gestul că fiind unul de răzbunare neavând în acel moment previziunea că veţi prezida un complet prin sustragerea competenţei completului legal investit C5A, am adus la cunoştinţă unor colegi din cadrul secţiei acest aspect. În dovedirea suspiciunii rezonabile cu privire la lipsa dvs de imparţialitate în contestaţia în anulare, ataşez în copie încheierea de şedinţa din camera de consiliu din dată de 16.12.2013 prin care s-a dispus că dvs să nu mai luaţi parte la judecarea cauzei – dosar nr. 4847/2/2013, că urmare a încălcării art. 6, alin. 1 din CEDO”, scrie judecătorul Risantea Găgescu în scrisoarea depusă la dosarul Rarinca, potrivit luju.ro.

În plină vacanță judecătorească, pe 23 iulie 2015, Judecătorul George Dorel Matei s-a autonumit în “Dosarul Rarinca”, preschimbând termenul, admiţând în principiu contestaţia în anulare şi trecând la judecarea ei, luând dosarul completului iniţial investit.

Bineînţeles că judecătorul Dorel George Matei nu s-a abţinut şi a trecut la judecarea pe fond a contestaţiei în anulare profitând de faptul că s-a respins cererea să de recuzare formulată de Mariana Rarinca.

Nu s-a respectat repartizarea aleatorie a cauzei, nu s-a făcut public, și nu s-a înscris pe portalul instanței termenul de 23.07.2015.

Judecătorul George Dorel Matei, de la Secţia I penală a Curții de Apel București, deşi nu era vreunul dintre judecătorii nominalizaţi în dosarul Rarinca (aceştia erau Mihaela Niţă şi Cristina Carmen Craiu) şi nu a fost investit decât cu o simplă cerere de preschimbare de termen, a procedat în felul următor:
-a scris pe cererea de preschimbare de termen formulată la 23 iulie 2015 de procuroarea DNA Elena Matiesescu: “Admite cererea. Termen: 23 iulie 2015”. Preschimbarea termenului nu s-a făcut într-un complet de judecată legal investit (doi judecători potriivt art. 353 alin 10 Cpp), ci de o manieră administrativă, printr-o simplă menţiune scrisă chiar pe cerere, pe colţul mesei.
După care, fără respectarea principiului continuităţii completului de judecată, impus de textul de lege menţionat, Dorel şi-a repartizat singur dosarul şi a intrat imediat într-o sala de consiliu cu colegul lui judecătorul Bogdan Tudoran (coleg ales de el pe criterii încă necunoscute) alături de care a dat pe loc o încheiere, fără citarea părţilor, în care a decis: “În baza art. 431 Cpp raportat la art .426 alin. 1 lit d) Cpp admite în principiu contestaţia în anulare formulată de PICCJ-DNA împotriva deciziei penale 733/2015 a Curţii de Apel Bucureşti. Acordă termen la 17.08.2015, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţa publică azi 23.07.2015”.
-jongleria a fost făcută în condiţiile în care CEDO interzice că o cauza să fie judecată fără citarea părţilor şi în condiţiile în care cu câteva săptămâni înainte Curtea Constituţională declarase neconstituţional art. 431, alin. 1 Cpp, în sensul că: “soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaţiei în anulare se examinează de către instanţa fără citarea părţilor este neconstituţională”. Vajnicii judecători ai CAB au profitat însă de faptul că hotărârea Curţii Constituţionale nu se publicase încă în Monitorul Oficial şi s-au grăbit să execute dorinţa DNA – parchet în care nişte procurori ar putea fi arestaţi pentru represiune nedreaptă în cazul Rarinca, dacă legea s-ar aplică pe bune în România. Aşa au aparat drepturile Marianei Rarinca judecătorii Dorel Matei şi Ion Bogdan Tudoran, faţă de care noi avem bănuiala legitimă că sunt oamenii DNA.

Revenind la plângerea împotriva judecătorului Dorel Matei adresată Inspecţiei CSM de judecătoarea Risantea Gagescu, cităm fragmente din această:
“Subsemnata Gagescu Risantea, judecător la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală formulez sesizare disciplinară împotriva judecătorului Matei George Dorel din cadrul aceleiaşi instanţe, întrucât a încălcat în mod grav dispoziţiile privind distribuirea aleatorie a dosarului nr. 3302/2/2015, având că obiect contestaţia în anulare formulată de PICCJ – DNA împotriva decizie penale nr. 733 din 20.05.2015, pronunţată de CAB – Secţia I Penală în dosarul nr. 22674/3/2014. Motivele sesizării sunt următoare:
… la dată de 23.07.2015 PICCJ – DNA a formulat în temeiul art. 35 alin. 10 Cpp cerere de preschimbare a termenului acordat în dosarul nr. 3302/2/2015 pe motiv că ‘stabilirea unui termen de 2 luni este prea mare în raport de obiectul cauzei’. S-a invocat ‘intensă mediatizare a cauzei, precum şi necesitatea soluţionării cu celeritate a unei astfel de cereri’ făcându-se trimitere la dispoziţiile art. 431 Cpp. Cererea a fost înregistrată de către grefierul Curţii de Apel Bucureşti la dată de 23.07.2015 cu menţiunea ‘complet’. Prin rezoluţia din dată de 23.07.2015, judecătorul Matei George Dorel, preşedintele completului C Apel/CO a admis cererea şi a fixat termen de judecată în aceeaşi zi când, fără citarea părţilor, a fost admisă în principiu contestaţia în anulare, astfel cum rezultă din încheierea pronunţată.
În primul rând trebuie specificat că judecătorul Matei George Dorel a preschimbat termenul de judecată de la 2.09.2015 la 23.07.2015, fără a respectă principiul continuităţii completului şi fără a arată care sunt motivele soluţionării cu celeritate a cererii, în condiţiile în care inculpata Rarinca Mariana a fost achitată definitiv prin decizia penală nr. 733 din 20.05.2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală.
Reaua credinţă a judecătorului Matei George Dorel în soluţionarea cererii de preschimbare a termenului trebuie avută în vedere şi în raport de faptul că pe dată de 27.07.2015 judecătorul Niţă Mihaela a revenit din concediu de odihnă, fiind desemnat conform planificării pe luna iulie, aprobată de către Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti după cum urmează:
-27.07.2015 – compeltul de permanentă
-28.07.2015 – C21 DL/DL-CO
-29.07.2015 – complet de permanentă
-30.07.2015 – C Apel/CO

Potrivit art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa din motive obiective.

De asemenea, în art. 53 din acelaşi act normativ se stipulează că repartizarea cauzelor pe complete se face în mod aleatoriu, în sistemul informatizat, iar cauzele repartizate unui complet de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în condiţiile prevăzute de lege. Mai mult, cererile accesorii referitoare la un dosar repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi complet de judecată conform art. 96 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti…

(…) În Hotărârea nr. 2J/30.01.2014 Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM a arătat că asigurarea imparţialităţii şi transparenţei în realizarea actului de justiţie poate fi garantată în practică numai prin respectarea criteriului obiectiv de distribuire a dosarelor spre soluţionare şi a aplicării efective a principiului continuităţii completului/judecătorului în soluţionarea cauzelor, în principal în situaţiile de incidente procedurale.

Din verificarea planificării completelor de judecată care funcţionează numai pe perioada vacanţei judecătoreşti – august 2015 – se constată că judecătorul Matei George Dorel nu este planificat în nicio şedinţa de judecată, ceea ce înseamnă că şi-a exprimat în scris opţiunea de a pleca în concediu de odihnă în luna august 2015 la solicitarea preşedintelui Secţiei I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. De aceea trebuie verificată dată la care judecătorul Matei George Dorel a solicitat efectuarea concediului de odihnă fractionat, respectiv 27.07.2015 – 14.08.2015 şi 24.08.2015 – 3.09.2015.

Această verificare este necesară pentru că în perioada 17.08.2015 – 21.08.2015 când judecătorul Matei George Dorel figurează în activitate nu a fost modificată planificarea şedinţelor de judecată pe luna august de către Colegiul de Conducere a Curţii de Apel Bucureşti ceea ce însemnează că acesta a acordat la dată de 17.08.2015 termen de soluţionare a contestaţiei în anulare după bunul sau plac.

În cadrul acţiunii disciplinare trebuie totodată să constataţi că judecătorul Niţă Mihaela, preşedintele completului de judecată C5A este desemnat de 9 ori în completele de judecată şi pentru soluţionarea incidentelor procedurale, conform planificării pe luna august 2015, în timp ce judecătorul Matei George Dorel în mod nelegal prezidează şedinţa de judecată din dată de 17.08.2015.

De asemenea, trebuie arătat că în luna august judecătorul Corneliu Bogdan Ion Tudoran este în concediu de odihnă, iar la permanentă în ziua de 17.08.2015 este desemnat judecătorul Tranca Ana Maria. Astfel, prin nerespectarea dispoziţiilor legale mai sus invocate, practic judecătorul Matei George Dorel şi-a ales membrul completului pantru a judecă pe fond contestaţia în anulare fomulata de PICCJ-DNA. De aceea, pentru preîntâmpinarea exercitării unui nou abuz de către judecătorul Matei George Dorel în legătură cu contestaţia în anulare ce are că intimat pe preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătorul Stanciu Livia Doina, va rog să luaţi de urgenţă măsurile ce se impun…”.

În ciuda acestei reclamații extrem de grave, nici CSM și nici Inspecția Judiciară nu au mișcat un deget și au lăsat ca judecătorul Dorel să-și facă numărul și să își „îndeplinească„ întocmai ordinele.

Și ca tabloul să fie complet, rejudecarea dosarului Rarinca se va face în regim de maximă urgență, adică pe 21 august, tot de completul condus de Judecătorul Dorel Matei. Așadar este de așteptat ca acesta să o condamne pe Mariana Rarinca la închisoare, așa din…răzbunare.

Așadar Judecătorul Dorel o execută pe Mariana Rarinca ca să se răzbune pe colega lui, judecătoarea Risantea, dar și pentru a se pune bine cu DNA și Livia Stanciu. Nu ar fi de mirare ca după aceste decizii halucinante, judecătorul Dorel să fie avansat în sistemul de justiție din România, ca și recompensă.

>