Breaking news

Înțelegerea conceptului privind dosarul prețurilor de transfer

În termeni populari, prețul de transfer este cel pe care persoana fizică sau juridică îl practică în transferul de bunuri și servicii către o persoană afiliată. Prețurile de transfer se aplică în cazul tranzacțiilor care nu sunt sub incidența legii pieței libere și astfel pot stabilite conform unor factori subiectivi.

Care sunt cele mai frecvente erori în realizarea dosarului prețurilor de transfer?

Dosarul preturilor de transfer poate fi supus riscului de a fi compromis prin următoarele erori:

  • Omiterea includerii la dosar a informațiilor solicitate de OPANAF 442/2016 (anterior, 222/2008)
  • Lipsa unor tranzacții cu părțile afiliate
  • Lipsa informațiilor clare asupra profilului funcțional și de risc al societății
  • Întocmirea eronată a studiilor de compatibilitate
  • Includerea de date insuficiente sau neconcludente
  • Înțelegerea incorectă a specificului domeniului de activitate al companiei

Prețurile de transfer sunt prețuri reglementate după ‘’principiul valorii de piață’’. Concret, prețurile stabilite de afiliați trebuie să respecte nivelul de prețuri care se practică în cadrul tranzacțiilor de același fel între persoanele independente.

De ce prețurile de transfer au nevoie de dosarul special?

Dosarul prețurilor de transfer dovedește organelor abilitate că prețul tranzacției este la nivelul pieței și că rezultatul financiar al companiei este cel real. În lipsa dovezilor, inspectorul fiscal are dreptul de a ajusta prețul practicat, ceea ce va genera inevitabil schimbarea poziției fiscale a companiei. Aici, pot să apară situații în care același profit să fie supus dublei impozitări dacă societatea activează în state diferite.

Un dosar solid al prețurilor de transfer este important pentru furnizarea uniformă a profitului și cheltuielilor și pentru determinarea oportunităților fiscale la nivel de companie. De mai bine de un deceniu încoace, companiile românești se confruntă constant cu controale fiscale privind măsura în care a fost respectat dosarul prețurilor de transfer. Prețurile de transfer nu sunt determinate după indici preciși și astfel, stabilirea acestor prețuri este de multe ori influențată de factori subiectivi. Acest context provoacă la interpretări diferite din partea organelor fiscale. Dacă prețurile de transfer pentru bunurile supuse taxelor vamale sunt stabilite prin metode neacceptate de autoritățile vamale se va calcula o valoare nouă de preț. Acest context are un impact major asupra valorii de vamă a produselor. În plus, importatorul este obligat la achitarea taxelor vamale suplimentare cu penalități și dobânzi.

Nerespectarea prevederilor privind prețurile de transfer produc consecințe negative. Însă, companiile le pot preîntâmpina prin pregătirea în avans a dosarului cu toate tranzacțiile demarate cu persoanele afiliate.