Breaking news

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă caută salvatori!

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naţionale care asigură formarea iniţială a personalului – sesiunea 2018.

În funcţie de locurile scoase la concurs, tinerii care doresc să urmeze o carieră militară pot depune cereri de înscriere la sediile inspectoratelor județene pentru situaţii de urgenţă sau cel al București – Ilfov, în funcție de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, astfel:

  • În instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, care școlarizează elevi/studenţi în specialitatea “pompieri și protecţie civilă“ au fost scoase la concurs 327 de locuri, dintre care la:
  • Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti – 37 locuri ofiţeri/bărbaţi:
  • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, judeţul Prahova – 290 locuri bărbaţi, repartizate după cum urmează:

                      subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 265 de locuri;

–    maistru militar auto – 25 locuri.

Dintre acestea, candidaţilor de etnie romă le sunt alocate două locuri la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti şi un loc la Facultatea de Pompieri.

Suplimentar față de locurile scoase la concurs, candidaților din Republica Moldova le sunt alocate 10 locuri la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti și 2 locuri la Facultatea de Pompieri, iar celor de cetățenie palestiniană le sunt alocate 10 locuri la instituția de învățământ superior.

Totodată, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au fost scoase la concurs zece locuri la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

  • Numărul de locuri aprobate în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, care școlarizează personal pentru nevoile unităților Ministerului Afacerilor Interne este de 74 locuri (ofiţeri) şi 79 locuri (maiștri militari), cu diferite specializări. Acestea sunt repartizate după cum urmează:

–  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”: 21 locuri;

–  Academia Tehnică Militară: 33 locuri;

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”: 2 locuri;

        Academia Navală „Mircea cel Bătrân”: 6 locuri;

        – Institutul Medico – Militar: 12 locuri;

        Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”: 8 locuri;

        Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”: 66 locuri.

        – Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”: 5 locuri;

Pregătirea viitorilor salvatori în cadrul instituţiilor de învăţământ menționate se va realiza într-un interval cuprins între un an şi șase ani, în funcţie de specializările pentru care vor opta, după cum urmează: șase ani la Institutul Medico – Militar, patru ani la Academia de Poliţie – Facultatea de Pompieri și Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Academia Tehnică Militară, trei ani la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, doi ani la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” și Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, respectiv un an la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs.

Detalii privind perioadele de înscriere, condiţiile de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, precum şi etapele şi probele de concurs, pot fi consultate accesând pagina web a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro, domeniul „Informaţii utile – Admitere în învăţământul militar” sau prin intermediul departamentelor de resurse umane existente la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din judeţele de provenienţă sau din municipiul București.

Totodată, informaţii referitoare la graficul admiterii la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti și la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, datele de prezentare la concurs, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia pot fi accesate prin intermediul site-urilor unităților de învățământ.