Breaking news

A început licitaţia pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Cazinoului din Constanţa

Compania Naţională de Investiţii a demarat procedura de licitaţie restrânsă pentru întocmirea fazelor de proiectare PT + DTAC + DE şi execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţie „Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa”.

Contractul presupune elaborarea proiectului tehnic (PT), a documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC), a detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică pe durata executării lucrărilor din partea proiectantului şi execuţia lucrărilor aferente consolidării şi restaurării.

Valoarea estimată a contractului este de 24.732.350 de lei, fără TVA, iar durata acestuia este de 24 de luni de la data emiterii ordinelor de începere a prestaţiilor.

Deoarece este vorba despre lucrări complexe de consolidare şi restaurare, desemnarea câştigătorului licitaţiei se va face după parcurgerea a două etape. Prima etapă este cea de preselecţie în urma căreia se vor califica doar operatorii economici care cumulează un punctaj de minimum 70 de puncte, dar nu mai mult de 5 operatori economici. La etapa a II – a vor participa doar candidaţii selectaţi în cadrul primei etape. Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii unei oferte comune.

Va fi declarată câştigătoare oferta care obţine cel mai mare număr de puncte rezultat prin însumarea punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare. Criteriile de atribuire sunt următoarele: preţul ofertei – 35%, durata de executare a contractului (proiectare + execuţie) – 20%, identificarea riscurilor privind execuţia lucrărilor – 15%, recomandările şi strategiile pentru minimizarea/eliminarea riscurilor privind execuţia lucrărilor – 15%, identificarea elementelor structurale vulnerabile în zonele de reazem şi soluţiile de remediere a acestora – 15%.

 

 

 

>