Breaking news

În 2012, resursele de energie electrică au scăzut cu 6,3% faţă de 2011

În trimestrul I 2012, în România, resursele de energie primară au scăzut cu 16,0%, iar cele de energie electrică au scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv cu 6,3%.

Principalele resurse de energie primară în trimestrul I 2012, au totalizat 10503,8 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2001,4 mii tep faţă de trimestrul I 2011.

Producţia internă a însumat 7939,9 mii tep, în scădere cu 18,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 2563,9 mii tep, în scădere cu 6,2%.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 16243,3 milioane KWh, în scădere cu 1099,4 milioane KWh (-6,3 %) faţă de perioada corespunzătoare a anului 2011. Scăderea resursei de energie electrică    s-a datorat în principal scăderii producţiei, cu 1232,5 milioane KWh (-7,2%).

Producţia din termocentrale a fost de 9608,8 milioane KWh în creştere cu 674,4 milioane KWh (+7,5%). Producţia din hidrocentrale  a fost de 2623,8 milioane KWh în scădere cu 2348,7 milioane kWh (-47,2%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 3091,7 milioane KWh în creştere cu 74,8 milioane kWh (+2,5%).

Producţia din centralele electrice eoliene în trimestrul I 2012 a fost de 648,0 milioane KWh, în creştere cu 367,0 milioane KWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 13735,7 milioane KWh, cu 0,8% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2011; iluminatul public a înregistrat o creştere cu 11,6%, iar consumul populaţiei a crescut cu 2,6%.

Exportul de energie electrică a fost de 219,8 milioane KWh în scădere cu 971,0 milioane KWh, respectiv cu 81,5%.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2287,8 milioane KWh în scădere cu 18,8 milioane KWh, respectiv cu 0,8%.