Breaking news

În 2011, rata şomajului în România a fost de 7,4%

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Staristică, în 2011, rata şomajului în România a fost de 7,4% iar rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă  (15-64 ani) a fost de 58,5%.

În anul 2011 populaţia activă a României era de 9.868.000 de persoane, din care 9.138.000 de persoane ocupate şi 730.000 de şomeri. Rata şomajului a fost de 7,4%, în creştere faţă de anul precedent (7.3%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,1 puncte procentuale (7,9% pentru bărbaţi faţă de 6,8% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 3,3 puncte procentuale (8,8% pentru urban faţă de 5,5% pentru rural). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (23,7%) în rândul tinerilor (15-24 ani).


Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 8,1%, respectiv 7,3%, mai mare comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (5,1%).

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 3,1%. Şomajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant în cazul bărbaţilor (42,6% faţă de 40,9% în cazul femeilor) şi în mediul urban (44,3% faţă de 37,1% în mediul rural).

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 15,0%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 63,4%.

Nivelul ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 62,8%, la o distanţă de 7,2 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

Rata de activitate a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,3%.

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 23,8%. Rata de ocupare a persoanelor vârstnice (55-64 ani) a fost de 40,0%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (82,1%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 62,3% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 40,5% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+92 mii persoane), deţin în continuare cea mai mare pondere (67,3%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2011 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 31,5% din populaţia ocupată.

În anul 2011, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,2 ore pe săptămână; 227 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 14,8 ore pe săptămână.

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2011 au lucrat cu program parţial 956 mii persoane (10,5%).