Breaking news

În 2010, românii au consumat zilnic 128 litri de apă

Consumul de apă potabilă consumat zilnic de către români a crescut în 2010 cu 2,8 litri, ajungând la o medie de aproximativ 128 litri. În 2010, lungimea rețelelor de distribuție a apei potabile cât și a rețelei de distribuție a gazelor naturale a crescut considerabil comparativ cu anul 2009. Însă cantitatea de apă potabilă distribuită a fost mai mică cu 40619 mii mc decât în 2009.

apa-robinetPotrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 31 decembrie 2010, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 63094,9 km, cu 2638,5 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2009.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2010 la 1024239 mii mc, cu 40619 mii mc mai puţin decât în anul 2009. Din această cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 689395 mii mc, reprezentând 67,3 % din total.

În anul 2010, consumul mediu zilnic de apă potabilă pentru uz casnic a fost de 127,7 litri/ locuitor în municipii şi oraşe, cu o creştere de 2,8 litri/ locuitor, reprezentând 2,2 % faţă de anul 2009.

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 86,7 %, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare, în anul 2010, a fost de 6.582.104 persoane, reprezentând 30,7% din populaţia ţării.

În anul 2010, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 309 municipii şi oraşe şi 489 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2010, a fost de 21977,5 km, din care 18890,4 km în municipii şi oraşe.

Comparativ cu anul precedent, în anul 2010, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 1024,2 km (respectiv cu 522,9 km în mediul urban şi cu 501,3 km în mediul rural).

În anul 2010, un număr de 9.354.902 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de canalizare, aceştia reprezentând 43,7% din populaţia României, cu 103.075 persoane mai mult decât în anul 2009.