Breaking news

Hidroelectrica cheltuie 3,5 milioane de euro pentru modernizarea sistemului IT

Hidroelectrica, cea mai mare companie din România, producătoare de energie hidro, se pregătește să-și modernizeze sistemul informatic și în acest sens pune la bătaie 3,5 milioane de euro.

jaf la hidroelectricaAdministratorul Judiciar va implementa în Hidroelectrica un sistem informatic integrat de tip Enterprise Resource Planning cu instrumente de analiză managerială de tip Business Intelligence în valoare de 3,5 milioane euro.

Astfel, începând cu data de 19.11.2014, anunțul de participare cu numărul 155643 la licitația deschisă pentru achiziția ERP-ului poate fi accesat pe site-ul e-licitatie.ro.

Prin implementarea noului sistem informatic, Hidroelectrica urmărește integrarea proceselor dintre departamente și direcții, colaborarea în timp real, creșterea eficienței operaționale, reducerea costurilor, creșterea vizibilității și a transparenței activității.

Printre obiectivele specifice ale sistemului integrat se numără consolidarea la nivelul companiei a indicatorilor financiari și de producție, managementul costurilor și îmbunătățirea performanței prin utilizarea de instrumente care folosesc metoda costurilor bazate pe activități, managementul activelor, managementul procesului de producție și furnizare energie, managementul resurselor umane, precum și utilizarea eficientă a jurnalelor de bord pentru realizarea analizelor de business.

Astfel, conform declarațiilor Administratorului Judiciar, Av. Dr. Remus Borza: va crește eficiența procesului managerial – decizional prin obținerea informațiilor necesare, în timp real, la toate nivelurile: strategic, funcțional și operațional. Se vor implementa multiple forme de organizare a diviziunii muncii, a individualizării responsabilităților și a efortului fiecărui centru de cost, conducând la instituirea unei discipline economico – financiare și la tratarea unitară a fenomenelor. Va creşte eficienţa tuturor activităţilor din cadrul Hidroelectrica, cu prioritate a celor privind creșterea diversității serviciilor oferite, creșterea satisfacției clienților, îmbunătățirea lanțului de gestionare a furnizorilor, reducerea erorilor şi îmbunătățirea controlului intern.

Sistemul informatic va îngloba cele mai noi trenduri din industria IT și va pune la dispoziția conducerii Hidroelectrica instrumente de business de ultimă generație care vor oferi suport în luarea deciziilor la fiecare nivel ierarhic.

Noul sistem informatic va asigura dezvoltarea și implementarea unei arhitecturi de sistem care să permită atingerea obiectivelor de centralizare și de unicitate a datelor si va permite alinierea tuturor factorilor de decizie la strategia de dezvoltare a companiei stabilită de către Administratorul Judiciar.

>