Breaking news

Guvernul Ponta a aprobat pachetul de legi care vor reglementa achizițiile publice

Guvernul a aprobat pe 27 octombrie, noul pachet legislativ privind achizițiile publice ce transpune cele mai recente norme europene în domeniu.

guvern - euroNoul pachet legislativ care va reglementa achizițiile publice în România este parte integrantă din Strategia națională în domeniul achizițiilor publice, document adoptat de către Guvernul României în ședința din 23 octombrie a.c., și cuprinde patru proiecte de legi:
– proiectul de Lege privind achizițiile publice;
– proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
– proiectul de Lege privind achizițiile sectoriale;
– proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Pachetul legislativ va fi trimis Parlamentului României, în procedură de urgență, pentru a fi adoptat. Sper că cele patru legi vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Strategia în domeniul achizițiilor publice și acest pachet legislativ vor asigura reforma atât de necesară în acest domeniu și vor crea premisele cheltuirii eficiente a fondurilor publice”, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

Proiectele de lege menționate au fost supuse unui amplu proces de consultare publică încă din vara acestui an. Pe paginile web ale MFP și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) au fost publicate alături de textele proiectelor de lege și documentele centralizatoare care prezintă rezoluția dată în cazul fiecărui comentariu primit pe marginea celor patru proiecte de legi finalizate, respectiv comparația între prevederile noilor Directive europene în materie și prevederile celor două proiecte de legi.

Noul set de legi în domeniul achizițiilor publice reflectă un cadru legal coerent, suplu și mai puțin birocratic, pe bază de studii de impact și consultări publice și având ca principale obiective: creșterea ponderii achizițiilor publice din PIB, scăderea gradului de corupție, creşterea absorbției fondurilor europene și încurajarea competiției între operatorii economici.