Breaking news

Guvernul înființează Agenția Antigrindină și Agenția Zonei Montane și cea pentru Zootehnie

Guvernul României a adoptat, în ședința de luni, 29 decembrie 2014, Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Astfel au fost înființate patru noi agenții: Agenția Națională Fitosanitară, Agenția Națională Antigrindină, Agenția Zonei Montane și Agenţia Naţională de Zootehnie.

ministerul agriculturiiPe final de 2015, Ministerul Agriculturii se reorganizează din temelii prin comasare și înființare de noi Agenții, coordonate de Ministrul Daniel Constantin. Guvernul a dat undă verde, luni, reorganizării ministerului.

Actul normativ asigură o reglementare unitară a organizării și funcționării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, modificările și completările aduse până în prezent la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 fiind incluse în document.

Astfel, se asigură punerea în aplicare a OUG nr. 56/2014 care prevede trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură de la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind inclusă ca instituție subordonată MADR. Totodată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice activitatea aferentă domeniului piscicultură, îndeplinind funcţia de autoritate publică centrală în acest domeniu, mai puțin activitățile prin care se realizează strategiile în domeniul pisciculturii.

Actul normativ reglementează organizarea și funcționarea Direcției pentru coordonarea agențiilor de plăți preluată în cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, urmare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014.

Un alt aspect reglementat de Hotărârea adoptată de Guvern se referă la modalitatea de decontare a cheltuielilor curente, inclusiv a cheltuielilor de personal aferente activităţilor de gestionare a fondurilor comunitare.

Actul normativ reglementează atribuția Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind efectuarea de controale tehnice la Agenția Domeniilor Statului, prin structura de specialitate din cadrul MADR. Măsurile dispuse ca urmare a efectuării controalelor sunt prezentate și supuse aprobării prim-ministrului, urmând să fie aduse la îndeplinire de către Agenția Domeniilor Statului, în condițiile legii.

Hotărârea de Guvern asigură și punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 139/2014 care prevede înființarea Agenţiei Naţionale de Zootehnie, Agenției  Zonei Montane, Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a Direcției monitorizare inspecții, verificare și control, în cadrul aparatului central al MADR.

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor va funcționa în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având ca obiect de activitate managementul activităților de intervenţii active în atmosferă și asigură implementarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor. Autoritatea va prelua personalul Direcției Generale Sistemul Național Antigrindină și Controlul Precipitațiilor.

Autoritatea va avea în structura sa Centre Zonale de Coordonare, cu statut de sucursale, unități de combatere a căderilor de grindină, unități de creștere a precipitațiilor, grupuri de combatere independente, precum și alte unități din domeniu ce se vor construi ca urmare a progresului tehnico-științific.

Tot azi, Guvernul României a adoptat Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale de Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu”, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, care va funcționa în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Agenţia va prelua activitatea şi personalul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr.G.K. Constantinescu” care se reorganizează, a personalului cu atribuţii de inspecţie în domeniul zootehniei din cadrul fiecărei direcţii pentru agricultură judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi a activităţii de inspecţie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Actul normativ adoptat astăzi prevede că Agenţia Naţională de Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” este autoritatea naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale.

De asemenea, reglementează prestarea de către Agenție a unor servicii contra cost, cum ar fi: analize, teste şi expertize în laboratorul de referinţă pentru verificarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate a laptelui şi a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri; expertiza materialului seminal, certificarea prin buletine oficiale de analiză şi expertiză a calităţii materialului seminal; acordarea de acces contra cost asociaţiilor/organizaţiilor autorizate şi altor entităţi la baza naţională de date SICASA; închirierea unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, conform legislaţiei în vigoare etc.

Agenţia Zonei Montane, înființată azi de Guvern, are ca scop aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale și care necesită o gestiune specifică.

În cadrul Agenţiei se organizează, ca direcţie, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpati – CEFIDEC, structură specializată pentru formare profesională cu specific montan.

Printre atribuțiile Agenției Zonei Montane se regăsesc elaborarea și implementarea strategiilor pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane, elaborarea şi propunerea spre aprobare a unor măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane. De asemenea, Agenția elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane.

>