Breaking news

Guvernul alocă 185 de milioane de euro pentru încurajarea activităților turistice la sate

Firmele, primăriile, sau ONG-urile de la sate care vor să își dezvolte o activitate în domeniul agroturismului pot accesa începând din 17 aprilie fonduri europene, gestionate în România de APDRP.

În perioada 17- aprilie – 16 mari 2012, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) deschide sesiunea pentru depunerea proiectelor de finanţare care se încadrează în Măsura 313 „Încurajarea activităților turistice” din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru finanțarea proiectelor privind încurajare a activităților turistice sunt de 185.554.261 de euro.

Cu 30 de zile înaintea desfășurării acestei sesiuni de primire a proiectelor, pe pagina oficială de internet a APDRP (www.apdrp.ro) a fost publicată versiunea de lucru a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 313 spre consultare publică. Ulterior, în urma aprobării modificărilor propuse, a fost publicată varianta finală a acestui Ghid.

Ghidul Solicitantului versiunea 06 aplicabilă în sesiunea 2012 aduce modificări privind investițiile generatoare de profit, pentru care crește procentul finanțării cu fonduri nerambursabile. De exemplu, în cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil era de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în urma modificărilor aduse crește la 85%. De asemenea, a fost majorat și plafonul maxim al finanțării respectiv de la 70.000 de euro la 100.000 de euro pentru un proiect.

Totodată, proiectele de investiții ce vizează activitățile recreaționale beneficiază acum de un procent public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile majorat la 85%, de la 50% valoarea anterioară. În acest caz, plafonul maxim al finanțării este de 200.000 de euro.

În privința cheltuielilor de promovare aferente dezvoltării și marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie să se încadreze acum în limita a 10.000 de euro. Pentru același tip de investiții, în vederea creării de site-uri web, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 5.500 de euro.

În cazul proiectelor de investiții în agroturism, a fost eliminată restricția privind obligativitatea ca solicitantul să nu fi beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru investiții prin măsurile Axei I a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III –Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.