Breaking news

Guvernul a înființat Agenția Națională Fitosanitară

Guvernul României a aprobat în ședința de luni, 29 decembrie 2014, înființarea Agenției Naționale Fitosanitare, ca urmare a reorganizării Ministerului Agriculturii, condus de conservatorul Daniel Constantin.

fitosanitaraGuvernul României a adoptat, în ședința din data de 29 decembrie 2014, Hotărârea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare, înființată prin preluarea Laboratorului Central Fitosanitar, a Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unităților fitosanitare din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care se desființează.

Au fost emise șase hotărâri de Guvern care vizează reorganizarea Ministerului Agriculturii (…) Ministerul în ansamblu se reorganizează prin desființarea unor direcții și transformarea acestora în agenții din subordinea Ministerului Agriculturii, de exemplu, Agenția Națională Fitosanitară, care se înființează prin hotărâre de Guvern. Este pentru prima dată când funcționează în România această agenție, pentru ceea ce înseamnă o organizare mai bună din punct de vedere al siguranței în sectorul vegetal și nu numai”, a spus Ministrul Daniel Constantin.

Această agenție este înființată prin preluarea laboratorului și personalului de la Laboratorul Central Fitosanitar, a Direcției fitosanitare existente în Ministerul Agriculturii, optimizându-se activitatea în domeniul fitosanitar prin desființarea structurilor centrale și crearea unei singure autorități naționale în domeniu.

Daniel Constantin a precizat faptul că scopul acestei Agenții este: întărirea controlului fitosanitar teritorial și vamal. Va exista posibilitatea finanțării din venituri proprii, lucru care până acum nu exista. Estimăm că, prin finanțarea din venituri proprii, încasarea de taxe și tarife pentru serviciile prestate, activitatea agenției va contribui la ceea ce înseamnă siguranța în acest domeniu și la consolidarea sistemului de inspecție pe care îl vizăm.

Actul normativ reglementează organizarea și funcționarea  Autorității Naționale Fitosanitare, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Astfel, prin înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare sunt vizate, în principal, următoarele aspecte:

  • optimizarea activităților în domeniul fitosanitar prin desfiinţarea structurilor centrale și teritoriale existente aflate în coordonarea mai multor instituţii şi crearea unei singure autorităţi cu atribuţii extinse;
  • întărirea controlului fitosanitar teritorial și vamal al plantelor, produselor vegetale și produselor de protecție a plantelor;
  • finanțarea din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat;
  • realizarea de venituri proprii prin perceperea de taxe și tarife pentru serviciile prestate;
  • consolidarea sistemului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor;
  • consolidarea sistemelor de instruire și certificare pentru utilizatorii profesioniști, distribuitorii de produse de protecție a plantelor.

Autoritatea Națională Fitosanitară este autoritatea competentă de reglementare şi control în domeniul fitosanitar, respectiv, al organizării și funcționării sistemelor de protecție a plantelor, de omologare, comercializare, utilizare, și control al calității produselor de protecție a plantelor, al reziduurilor de pesticide în plante și produse vegetale precum  și al utilizării durabile a pesticidelor.

>