Breaking news

Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a Legii privind taxa auto

La propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de miercuri, 11 ianuarie 2012, Hotărârea de Guvern privind normelor metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a apărut marţi, 10 ianuarie 2012, în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare, în data de 13 ianuarie 2012,  conform Normelor de tehnică legislativă prevăzite de Legea 24/2000. Tot de la această dată, Legea va putea fi şi aplicată întrucât au fost aprobate şi Normele care reglementează aplicarea acesteia.

Noua taxă se aplică numai maşinilor care se înmatriculează începând din 13 ianuarie 2012, dată la care intră în vigoare noua Lege.

Actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25%, dând posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, contribuabilii să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Potrivit legii care are la bază principiul “poluatorul plăteşte“, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România.  Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată de către cumpărător la momentul primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, după ce intră în vigoare această lege.

Modalitatea de calcul a taxei este unitară pentru toate situaţiile în care aceasta se achită. Aceasta se calculează pe baza unor criterii obiective (tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare), luând în considerare şi deprecierea autoturismului.

Persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca diferenţă, începând de vineri 13 ianuarie 2013, vor avea la dispoziţie, pe site-ul AFM  formula de calcul prevăzută de lege şi care va fi utilizată şi de organele fiscale.

Astfel, persoanele care constată că au de recuperat bani din taxa auto trebuie să depună la organelle fiscale competente o cerere de restituire, însoţită de următoarele documente, în original sau în copie:

  • documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/ taxei speciale pentru autoturisme  (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont)
  • copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Cererile de restituire, însoţite de documentele necesare  sunt soluţionate de către organele fiscale, în termen de  45 zile.

Plata sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către organul fiscal competent:

  • în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.
  • la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea/rambursarea unor sume, pentru persoanele care nu au indicat, prin cererea de restituire, un cont bancar