Breaking news

GFR spune că nu are niciun sechestru pe bunuri sau conturile bancare

loading...

Grup
 Feroviar 
Român spune că nu i s-a insituit niciun sechestru pe bunurile companiei sau pe conturi.

gruia stoica - gfrGrup
 Feroviar
 Român
 precizează într-un comunicat de presă că nu
 este
 urmărit
 în
 nicio
 cauză
 penală 
și
 nu
 a
 fost
 instituit
 niciun
 sechestru
 pe 
conturile 
sau 
bunurile 
societății.

Procedura
 de
 privatizare
 
a obligat 
participanții, 
inclusiv 
GFR,
 ca, 
în 
cadrul 
procesului 
de
 privatizare
 să 
depună, 
împreună 
cu 
oferta 
de 
preț,
 și
 o
 Scrisoare
 de
 garanție
 bancară
 în
 scopul
 garantării
 îndeplinirii
 obligațiilor
 ulterioare,
 cea
 mai
 importantă
 fiind
 semnarea
 contractului
 de
 vânzare‐cumpărare
 de
 acțiuni
 de
 către
 ofertantul
 declarat
 câștigător,
 şi
 depunerea 
într‐un 
cont
 escrow
 a
 sumei
 de 
20,2
milioane 
euro.

GFR
 s‐a
 conformat
 acestei
 obligații
 și
 împreună
 cu
 oferta
 de
 preț
 a
 constituit
 și Scrisoarea 
de
 garanție 
bancară 
emisă 
de 
o 
bancă 
străină. 
Această
 Scrisoare
 de 
garanție bancară
 a 
fost 
emisă 
în 
temeiul 
prevederilor
 Codului
Civil 
Român
 și 
a 
reglementărilor bancare
 care
 prevăd
 în
 mod
 strict
 termenul
 de
 valabilitate,
 scopul
 pentru
 care
 se constituie 
garanția, 
cât 
și 
condițiile
 pentru
 care 
poate
 fi
 executată
 o 
astfel 
de 
garanție. În
 consecință,
 Scrisoarea
 de
 garanție
 bancară
 depusă
 de
 GFR
 în
 procedura
 de privatizare
 a
 CFR
 Marfă
 nu
 putea
 fi
 executată
 într‐o
 altă
 cauză,
 alta
 decât privatizarea 
CFR
Marfă. Finalizarea 
tranzacției
 nu 
a 
fost 
posibilă 
din 
cauza 
neîndeplinirii 
condițiilor 
suspensive, din 
motive 
care 
nu 
au 
ținut 
de 
culpa 
Cumpărătorului
 GFR,
 situație
 în 
care 
contractul 
de privatizare
a 
în cedat
 de 
drept,
 potrivit 
clauzelor
 din 
cuprinsul
 acestuia. Ca
 urmare,
 potrivit
 contractului
 de
 privatizare,
 contul
 escrow
 în
 valoare
 de
 20,2 milioane
 euro,
 a
 fost
 desființat
 și
 scrisoarea
 de
 garanție
 urma
 să
 fie
 restituită,
 iar părțile 
urmând
 să 
fie 
repuse 
în 
situația 
inițială, 
de
 dinaintea
 privatizării. Restituirea
 scrisorii
 de
 garanție
 este
 consecința
 firească
 a
 nefinalizării
 procedurii
 de privatiare 
a 
CFR
 Marfă 
și 
nu 
poate 
fi 
pusă 
în 
legătură
 cu
 niciun 
alt
 subiect.”, se arată în comunicatul de presă al GFR, remis exclusivNEWS.ro.

Cu
 toate
 că
 procedura
 de
 privatizare
 a
 CFR
 Marfă
 nu
 a
 putut
 fi
 încheiată
 încă
 de
 la mijlocul
lunii 
octombrie
2013, 
scrisoarea 
de 
garanție 
bancară
 nu
 a
 fost
 restituită
 Grup Feroviar
 Român
 de
 către
 Ministerul
 Transporturilor
 vreme
 de
 6
 luni,
 în
 ciuda demersurilor
 pe
 care 
reprezentanții 
societății 
le‐au 
făcut 
la
 Comisia de 
Privatizare 
a CFR 
Marfă.

loading...