Breaking news

George Scripcaru, reținut 24 de ore de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au început urmărirea penală a primarului din Brașov, George Scripcaru și au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele său.

george scripcaruDupă ce l-au luat luni dimineață, de acasă, cu mascații și l-au dus la sediul Primăriei din Brașov, pentru percheziții, George Scripcaru a fost audiat mai apoi la DNA Brașov.

Primarul din Brașov este acuzat de procurorii DNA de abuz în serviciu și luare de mită.

În perioada 2010-2012, suspectul Scripcaru George, în calitate de primar al Municipiului Brașov, în baza unei înțelegeri prealabile cu alte persoane, a acționat și a determinat funcționari din cadrul Primăriei Brașov/ Consiliului Local Brașov și angajați din cadrul SC Cet SA și SC Tetkron SRL să-și exercite defectuos atribuțiile de serviciu, cu ocazia încheierii unor contracte/ convenții cu o societate comercială, urmărind obținerea pentru această firmă și persoanele care o administrau de foloase necuvenite (sume de bani și bunuri din patrimoniul societăților deținute de Municipiul Brașov).

Ca urmare a înțelegerii prealabile cu administratorul unei alte societăți comerciale, a atribuit firmei controlate de acesta un contract de lucrări (deși societatea nu avea experiență în domeniu), iar ulterior a dispus decontarea unor lucrări neefectuate.

O parte din banii obținuți în mod injust au fost utilizați, din dispoziția sa, pentru achiziționarea de materiale electorale în campania pentru alegerile locale din anul 2012. Pentru acoperirea acestor fapte, suspectul Scripcaru George a dat dispoziții să se post-constituie înscrisuri și ulterior a solicitat Consiliului de Administrație al SC Tetkron SRL ”să găsească vinovați” pentru decontările nelegale, indicând chiar trei angajați, deși cunoștea situația reală a acestor operațiuni financiare. Ulterior, funcționarii respectivi s-au conformat, în sensul că au constituit comisia de disciplină pentru cercetarea acelor persoane.

În perioada 2010-2011, reprezentanţii SC CET SA şi Tetkron SRL, societăţi având ca unic asociat Municipiul Braşov, au încheiat cu Bepco SRL contracte de vânzare cumpărare sau prestări servicii cu încălcarea normelor legale, producând un prejudiciu de peste un milion de euro în patrimoniu municipiului Braşov, sumă care reprezintă folos necuvenit pentru Bepco SRL.

Potrivit anchetatorilor, abuzul în serviciu în legătură cu încheierea contractului de vânzare cumpărare de energie produsă de Bepco SRL a constat în punerea la dispoziţia Bepco a activelor/resurselor CET SA, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare, compensare sau cedare cu titlu gratuit. În perioada 2010 – 2011, în scopul obţinerii de foloase necuvenite de către Bepco SRL, în baza unor înţelegeri prealabile între reprezentanţii societăţii private, suspecţii Simina şi Călin Davd Costan şi George Scripcaru, acesta din urmă a determinat AGA CET SA şi persoane din conducerea CET SA, respectiv pe suspecţii Ionescu Lucian, (preşedinte AGA) Cuţitei Nicolae (director general) şi Frăţilă Simona, (director economic) să încheie contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect energie termică (în baza căruia s-a achiziţionat energie peste necesarul populaţiei) sau active subevaluate sau să cedeze cu titlu gratuit active aparţinând CET SA, prejudiciind astfel patrimoniul societăţii .

În acest scop, SC Bepco SRL a încheiat cu CET SA un contract, în aprilie 2010, având o durată de 15 ani şi obiect vânzarea-cumpărarea de energie termică livrată din centralele electrice de cogenerare în vederea furnizării acesteia consumatorilor de energie termică racordaţi la CET din municipiul Braşov.

În baza contractului întreaga cantitate de energie termică produsă era achiziţionată de către CET, singurul agent economic care avea o reţea de distribuţie şi care deţinea licenţă de producere energie electrică şi termică în cogenerare.

Tot în scopul promovării intereselor Bepco, din dispoziţia primarului George Scripcaru la data de 8 mai 2010 directorul CET SA a emis avizul tehnic prin care s-a aprobat racordarea Bepco la reţeaua electrică a CET SA, aviz semnat de directorul societăţii, Cuţitei Nicolae, şi prin care se ceda cu titlu gratuit o parte de 19,67 MW din cota de 50 MW aprobată pentru producere prin decizia ANRE din 2009. Ulterior, prin Hotărârea nr. 23 din 2010 a AGA CET SA s-a aprobat punerea la dispoziţia Bepco a mijloacelor fixe / utilajelor / conexiunilor cuprinse necesare producerii energiei termice aflate în proprietatea CEC Braşov pe considerentul că nu mai sunt folosite în activitatea curentă şi aceste bunuri reprezintă un accesoriu faţă de contractul de furnizare susmenţionat.
Practic s-a ajuns ca CET Braşov să cumpere energie termică de la producător privat care foloseşte bunurile sale în mod gratuit. Pentru predarea acestor bunuri au fost mandataţi Cuţitei Nicolae, director general şi Frăţilă Simona, director economic. 2. În ceea ce priveşte săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu vizând relaţiile comerciale dintre Tetkron SRL, (societate având ca asociat mun. Braşov) şi Bepco SRL s-a reţinut că la data de 12 august 2010 se înfiinţează SC Tetkron SRL având ca asociaţi Municipiul Braşov şi SC Rial SRL, obiect de activitate furnizarea de abur şi aer condiţionat, iar administrator pe Simona Frăţilă, o apropiată a primarului şi fost director economic al CET SA. Prin contractul de sub-concesiune întocmit în baza HCL nr.522 din 13.08.2010 a Municipiului Braşov, contractul de novaţie nr. 1864 din 17.12.2010 a contractului de concesiune nr. 254 din 27.11.2006, SC Tetkron SRL a preluat toate drepturile şi obligaţiile născute în baza contractului de concesiune încheiat între CET Braşov în calitate de concesionar şi Consiliul Local în calitate de concedent. Practic noua societate a preluat serviciul de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Braşov.

Întrucât noua societate, Tetkron SRL, nu dispunea de fonduri necesare şi nici de o reţea de distribuţie, prin două hotărâri AGA CET SA se aprobă vânzare unor active ale CET în tranşe către Tetkron SRL, bunuri necesare desfăşurării activităţii.

Cu ocazia controlului efectuat de Curtea de Conturi – Camera de Conturi a Judeţului Braşov consemnat în raportul din 28.02.2011 s-a stabilit că bunurile au fost vândute către Tetkron la o valoare mult mai mică decât cea de inventar ( cu 1. 203.205, 03 lei mai puţin), iar ulterior acestea au fost închiriate vânzătoarei cu motivarea că cumpărătoarea nu deţine licenţe de utilizare, nu are personal calificat şi contracte de furnizare energie. Practic, s-a urmărit scoaterea unor bunuri din patrimoniul CET SA ( pentru a nu fi supuse executării), care ulterior au fost vândute către Bepco.

Totodată, s-a mai stabilit că bunurile care au făcut obiectul acestor tranzacţii au aparţinut Centralei Electrice de Termoficare Braşov şi au fost trecute în domeniul public al UATM Braşov şi în administrarea consiliului local al Municipiului Braşov, prin urmare aceste bunuri nu puteau fi trecute prin hotărâre de consiliu local în domeniul privat al Municipiului Braşov.

Prejudiciul cauzat este în sumă de 1.314.825 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor de utilitate publică din proprietatea publică a UATM Braşov cumpărate şi vândute în mod nejustificat, reprezentând: teren staţie 110 kv în suprafaţă de 1077 metri pătraţi, clădire staţie 110 kv, mijloace fixe aferente staţiei de 110 kv.

De asemenea, s-a mai reţinut că Tetrakon SRL a înregistrat pierderi în mod constant în ceea ce priveşte activitatea de de furnizare şi distribuţie a agentului termic, chiar peste limitele autorizate de ANRSC , fapt care s-a datorat în realitate achiziţionării de energie termică peste necesarul vândut populaţiei precum şi faptului că urmare a înţelegerii frauduloase dintre Scripcaru şi Costan Simina şi David Mihai Tetkron a achiziţionat întreaga cantitate de agent termic produs de Bepco SRL la poarta CET SA, pentru ca furnizorul să poată produce cât mai multă energie electrică, în scopul de a-şi încasa bonusurile, ajungându-se la facturarea şi subvenţionarea unor cantităţi de energie termică care a fost ulterior plimbată pe reţea sau evacuate în urma deschiderii capetelor de coloană, operaţiune realizată de Nicolae Cuţitei. Urmare a acestor acţiuni abuzive s-a cauzat un prejudiciul în sumă totală de 25.951.978 lei.

George Scripcaru își va petrece noaptea la închisoare, iar marți va fi dus la Tribunalul Brașov cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.