Breaking news

Franța a extins lista cu meseriile la care au acces românii

Guvernul Republicii Franceze a publicat, în data de 11 octombrie 2012, decretul privind aprobarea listei extinse de meserii deschise cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Hexagon.

Noua listă cuprinde 291 de meserii, reprezentând peste 72% din numărul total de meserii recunoscute pe piaţa muncii franceze.

Lista iniţială cuprindea 150 de meserii la care aceştia puteau accede.

Criteriul care a stat la baza adăugării de noi meserii a fost acela al raportului dintre cererea şi oferta existente pe piaţa muncii pentru fiecare meserie în parte.

Această măsură este menită totodată să încurajeze inserţia resortisanţilor români şi bulgari de etnie romă în societatea franceză, prin facilitarea accesului acestora la un loc de muncă.

Ministerul Afacerilor Externe salută această decizie ca un pas pe calea realizării depline a liberei circulaţii a forţei de muncă, conform normelor comunitare.

Franţa face parte dintre statele UE care menţin încă restricţiile privind accesul pe piaţa muncii pentru muncitorii români şi bulgari.

>