Breaking news

Florin Cîțu, luat la rost de sindicaliştii internaţionali din cauza măsurilor de austeritate și a atacurilor la adresa sindicatelor

Primul Ministru al României, Florin Cîţu şi-a pus în cap principalele organizaţii sindicale internaţionale, după atacul lansat la adresa sindicatelor din România.

Confederaţia Sindicală Internaţională (ITUC) si Confederaţia Europeană a Sindicatelor (ETUC) denunță măsurile de austeritate din România, refuzul dialogului social și amenințările de discriminare sindicală.

Iată textul scrisorii adresat Primului Ministru al României:

Stimate domnule Prim Ministru,

Scriem în numele ITUC și al ETUC pentru a denunța adoptarea măsurilor de austeritate de către guvernul dvs. în bugetul pe anul 2021, fără a vă angaja în dialogul social, precum și manifestările de discriminare sindicală pe care le-aţi avut pe 26 februarie și 3 martie 2021.

Suntem informați cu acurateţe de către cei patru afiliați ai noștri din țara dumneavoastră, că guvernul pe care-l conduceți, prin ordonanţă de urgență, fără consultarea Comitetului National Tripartit pentru Dialog Social – a adoptat Bugetul de Stat pentru anul 2021 care presupune tăieri din finanţarea sectoarelor de sănătate și educaţie, în plină pandemie Covid 19.

Mai mult, menționăm declarațiile anti-sindicale emise de dumneavoastră cu scopul de a interfera cu democrația sindicală internă și amenințarea de a schimba prin decret încasarea cotizațiilor sindicale prin modificarea articolului 20 (1), Legea 62 / 2011 și de a impune în plus resticţii de la dreptul la grevă si protest.

Remarcăm, de asemenea, recentele acțiuni justificate de protest întreprinse de lucrătorii din ţara dvs. împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului dvs. care urmăresc menținerea salariului minim printre cele mai mici din UE. Acum, după mai mult de un deceniu, negocierea colectivă la nivel național şi sectorial este în continuare sistată, iar negocierea la nivel de companie este sever obstrucționată. Absenţa negocierii colective la nivel sectorial în toți acești ani a împins toate salariile sectoriale către minimul legal, un nivel care nu permite lucrătorilor un salariu de trai decent. Măsurile antisociale adoptate de guvernul dvs. fac să mărească sărăcia și inegalitatea socială și sunt concepute să mențină România ca o sursă de forță de muncă ieftină pentru UE, ceea ce duce la dumping social în Europa, salarii de sărăcie și un exod de creiere din România.

Domnule prim-ministru, România este membră a Uniunii Europene și membră a Organizației Internaționale a Muncii (ILO), deci este obligată să respecte dreptul intern, legislația UE și dreptul internațional al muncii, asigurând respectarea deplină a drepturilor si libertăților lucrătorilor, în special, Carta socială europeană revizuită și Carta Europeană a drepturilor fundamentale.

Mai mult, România trebuie să respecte articolul 3 din Convenția nr. 87 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare, 1948, care prevede că „Organizațiile lucrătorilor și cele ale angajatorilor vor avea dreptul să își întocmească statutele și normele, să își aleagă reprezentanții în deplină libertate, să își organizeze administrația și activitățile și să își formuleze programele. Autoritățile publice se vor abține de la orice ingerință care ar restricționa acest drept sau ar împiedica exercitarea legală a acestuia.”

În urma declinului continuu al dialogului social și al drepturilor lucrătorilor în țară, ITUC și-a exprimat anterior deplina susținere a sindicatelor din România prin aderarea la o plângere formală către OIM, pe 16 iulie 2018, pentru încălcări repetate de către România, ale Convenției privind dreptul de organizare și negociere colectivă, 1949 (nr. 98).

Rugăm insistent guvernul să oprească imixtiunea în administrația sindicală, inclusiv alegerea liderilor, mandatul acestora, colectarea cotizațiilor sindicale și drepturile lor de a se angaja în acțiuni de protest. Guvernul dvs. trebuie să îmbrățișeze principiile dialogului social și să se angajeze cu partenerii sociali pentru a aborda problemele ridicate de protestatari și reprezentanții acestora. Actele de atac plănuite de guvernul dvs. împotriva mișcării sindicale vor fi contraproductive și nu vor rezolva problemele socio-economice ale țării.

ITUC și ETUC vor continua să monitorizeze orice evoluție referitoare la această problemă și nu vor ezita să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră,

Sharan Burrow Luca Visentini
Secretar general Secretar general
Confederația Sindicală Internațională Confederația Europeană a Sindicatelor

Scrisoarea a fost transmisă spre știință:
Domnului Klaus IOHANNIS, Președintele României
Domnului Ludovic ORBAN Președintele Camerei Deputaților
Doamnei Anca Dana Dragu, Președintele Senatului
Doamnei Raluca TURCAN, Ministrul Muncii și Protecției Sociale

>