Breaking news

În luna februarie încasările la bugetul de stat au crescut cu 6,6% față de 2011

Potrivit datelor furnizate de Ministerul de Finanțe,  execuţia bugetului general consolidat pe luna februarie 2012, s-a încheiat cu un deficit de -2,7 miliarde lei, respectiv 0,44 % din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 29,3 miliarde lei au fost cu 6,6% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,1 p.p. ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 12,7% faţă de anul precedent, dintre acestea creşteri semnificative s-au înregistrat în cazul taxei pe valoarea adăugată (+9,4%), accizelor (+9,9%), impozitului pe venit (+25,8%).

O creştere semnificativă se poate remarca la alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii datorită colectării în luna februarie a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniu sănătăţii,  în sumă de 208,8 mil.lei.

Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 8,6 miliarde lei în creştere cu 10,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent atât în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+5,1%), cât şi în cazul veniturilor nefiscale (+29,6%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plaţilor efectuate din resurse  publice au crescut cu 31,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 32 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 7,3% faţă de anul precedent dar s-au menţinut la acelaşi nivel ca procent în PIB de 5,2%.

Creşterea s-a înregistrat în principal la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 38% mai mari faţă de anul 2011 şi dobânzi cu 24,8%.

Au crescut de asemenea cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 10,2%, ca urmare a plăţilor din fondul de sănătate pentru servicii medicale şi medicamente, precum şi cheltuielile de personal cu 3%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile  pentru   investiţii  care  includ  cheltuielile  de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,5 miliarde lei  crescând în termeni nominali de 1,6 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului  precedent.