Evidența Informatizată a Persoanei spune că suntem 22,25 milioane români

România are 22,25 milioane locuitori, 18,3 milioane de votanți și 4 milioane copii     .

Încredibil dar adevărat, deși toate statisticile indică faptul că populația României se reduce anual cu circa 200.000 de persoane, Evidența populației spune că în prezent suntem peste 22 de milioane de locuitori. Asta în condițiile în care, recensământul din 2002 indica faptul că eram doar 21.698.181 locuitori, iar cel din octombire 2011, arată că mai suntem doar 19.599.506 români.

La solicitarea exclusivNEWS.ro, Direcţia pentru  Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date precizează că la data de 29 iulie 2012, în România figurau 22.25 milioane de locuitori, dintre care 18,3 milioane au drept de vot și aproximativ 4 milioane au vârsa cuprinsă între 0 și 18 ani.

La momentul tipăririi copiilor de pe listele electorale permanente pentru referendumul naţional din data de 29.07.2012, în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor figura un număr total de 22.258.186 cetăţeni români.  Din numărul total de 22.258.186 cetăţeni români, menţionat la punctul 1, un număr de 3.943.066 persoane aveau vârsta cuprinsă între 0 şi 18. Cifra comunicată Biroului Electoral Central este de 18.292.514 persoane cu drept de vot înscrise în copiile listelor electorale permanente, urmare  actualizării de către primari şi serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor a listelor electorale permanente”, a precizat chestorul Constantin Manoloiu, în exclusivitate pentru exclusivNEWS.ro.

Potivit evidențelor din luna iulie 2012, în România, doar 22,606 persoane nu au drept de vot, fie din motive medicale fie datorită faptului că au încălcat legea, iar aceștia nu figurează pe listele electorale permanente.

La momentul tipăririi copiilor de pe listele electorale permanente  destinate referendumului naţional din data de 29.07.2012, în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor figurau 22.606 persoane cărora le-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot, pe baza documentelor justificative transmise de instanţele judecătoreşti, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, mai precizează chestorul Manoloiu în răspunsul oficial înaintat exclusivNEWS.ro.

Șeful de la Evidența Informatizată a Persoanei spune că actualizarea listelor electorale cade în sarcina primarilor și că autoritatea pe care o conduce doar centralizează datele trimise de aleșii locali.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2008, respectiv ale Legii nr. 67/2004, republicată, cu modificările ulterioare, actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, prin urmare obligaţia revine acestor autorităţi. În context, precizăm că, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor sunt înfiinţate, organizate şi funcţionează în subordinea autorităţilor publice locale (consilii locale), în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. Actele normative în vigoare în domeniul electoral stabilesc posibilitatea verificării de către cetăţeni a  înscrierilor făcute în listele electorale permanente, a întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din liste – solicitări care se fac în scris şi se depun la primar. Primarul este obligat să se pronunţe, în scris, prin dispoziţie; împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie care se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul”, mai precizează chestorul Manoloiu.

Chestoul Manoloiu precizează că: una dintre atribuţiile Autorităţii Electorale Permanente în intervalul dintre două perioade electorale este aceea de monitorizare şi control a modului de întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente şi de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în listele electorale.

Așadar, Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei se spală pe mâini în privința radierii morților din liste, spunând că acest lucru nu și-l asumă, din simplul fapt că el revine exclusiv autorităților locale. Chestorul Manoloiu nu a putut preciza dacă în realitate această cifră de peste 22 milioane, este cea reală și dacă România are atâția locuitori.

Incredibilă este însă cifra populației României de peste 22,25 milioane locuitori, adică aceeași ca și în anul 2000, semn că populația țării nu a scăzut deloc în ultimii 12 ani.

>