Breaking news

E oficial. CCR a invalidat referendumul cu privire la modificarea Constituţiei României

Curtea Constituţională a României a invalidat joi, referendumul organizat în data de 6 şi 7 octombrie 2018, pe motiv că la urne nu s-au prezentat minim 30% dintre alegătorii cu drept de vot.

Judecătorii CCR au constatat că referendumul a fost organizat corect dar că acesta nu poate fi validat din cauza faptului că nu s-a îndeplinit pragul minim de prezenţă la vot.

În ziua de 18 octombrie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul
dispozițiilor art.146 lit.i) din Constituție, ale art.46 și ale art.47 din Legea nr.47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-a pronunțat cu privire la
constatarea respectării procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului
naţional din datele de 6 și 7 octombrie 2018 privind Legea de revizuire a Constituţiei
României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a
hotărât:
1. Constată că procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului
național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018 a fost respectată.
2. Confirmă rezultatele referendumului național pentru revizuirea Constituției
din 6 și 7 octombrie 2018, comunicate de Biroul Electoral Central, și constată
că, din totalul de 18.279.011 persoane înscrise în listele electorale permanente
au participat la vot un număr de 3.857.308 persoane (21.10%), din care un număr
de 3.531.732 persoane (91.56%) au răspuns „DA” la întrebarea „Sunteţi de acord
cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?”, un
număr de 249.412 persoane (8.44%) au răspuns „NU”, iar un număr de 76.111
(1,97%) au fost voturi nule.
3. Constată că referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6
și 7 octombrie 2018 nu este valabil, întrucât nu au participat cel puțin 30% din
numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Prezenta hotărâre se prezintă Camerei Deputaților și Senatului, întrunite în ședință comună.
Hotărârea este definitivă și general obligatorie și se publică în Monitorul Ofi-cial al României, Partea I, și în presă.

Dezbaterea a avut loc la data de 18 octombrie 2018 și la aceasta au participat: Valer Dorneanu, preşedinte, Marian Enache, Petre Lăzăroiu, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Simona-Maya Teodoroiu şi Varga Attila, judecători.