Breaking news

După 14 ani, CCR a decis că privatizarea companiei Roman Brașov este neconstituțională

loading...

Curtea Constituțională a României a stabilit joi că articolul 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind privatizarea “Roman” SA Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma societății este neconstituțional. 

roman brasovLa 14 ani de la privatizarea companiei de stat Roman Brașov, Curtea Constituțională a constatat că privatizarea s-a făcut ilegal prin încălcarea Constituției României.

În ziua de 11 mai 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere  excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” – S.A., care au următorul cuprins: «(1) Se mandatează APAPS să acționeze pentru aprobarea în organul de conducere al Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov a transferului cu plată a filialei S.C. „CAF” – S.A. către Consiliul Local Brașov, prin compensare cu toate datoriile Societății Comerciale “Roman” – S.A. Brașov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri la bugetele locale. La data transferului toate datoriile Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov către Consiliul Local Brașov se sting.

(2) Transferul filialei S.C. “CAF” – S.A. către Consiliul Local Brașov se va face în perioada cuprinsă între data semnării contractului și data transferului dreptului de proprietate a acțiunilor către cumpărător

„În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale „Roman” – S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale „Roman” – S.A. sunt neconstituționale”, se arată în decizia CCR.

Potrivit art.121 alin.(2) din Constituție, dispoziții dezvoltate, la nivel infraconstituțional, de art.23 alin.(1) și art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001, consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii. În acest sens, în calitate de autoritate a administrației publice locale, consiliul local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, respectiv comune, orașe și municipii. Pe de altă parte, conform art.21 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, titulare ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat în care acestea sunt parte. Rezultă, așadar, că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică și prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel încât nu poate exercita drepturi și obligații proprii în cadrul raporturilor juridice. Dimpotrivă, unitatea administrativ-teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular de patrimoniu, în sensul de drepturi și obligații pe care le exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau privat, este reprezentată în cadrul raporturilor juridice de către consiliul local, acesta din urmă exercitând drepturile și asumându-și obligațiile existente în patrimoniul unității administrativ-teritoriale.

Aplicând acest considerente de principiu la prezenta cauză, Curtea a reținut că  transferul cu plată a filialei S.C. „CAF” – S.A. către Consiliul Local Brașov, prin compensare cu toate datoriile Societății Comerciale “Roman” – S.A. Brașov către acesta, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri la bugetele locale, contravine dispozițiilor art.121 alin.(2) din Constituție, prin încălcarea statutului juridic constituțional și legal de autoritate administrativă a consiliului local, care nu poate fi el însuși titular de drepturi și obligații asupra bunurilor domeniale, ci doar să le exercite în numele unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția contencios administrativ și fiscal.

Decizia poate fi o lovitură serioasă dată fabricii deținută de Ioan Neculaie și ce era odată stindard al producției românești de camioane.

Înființată în 1921 sub numele ROMLOC, botezată ulterior Steagul Roșu sau Autocamioane Brașov, uzina ajunsese în anul 1989 să producă 12.800 de camioane cu un număr de 20.000 de angajați. În 2003 uzina, mai puțin CAF SA, a fost vândută pe un euro unei companii obscure din Malaezia, respectiv Pesaka Astana. Aceasta s-a obligat să preia datoriile și să modernizeze uzina. În loc de îndeplinirea acestor obligații, firma malaeziană a cedat Roman controversatului om de afaceri local Ioan Neculaie. În prezent, compania se găsește de ani buni în insolvență.

loading...