Breaking news

Drepturile salariaţilor în cazul transferului societăţii

În cazul în care societatea la care sunteţi angajaţi cu contract de muncă, îşi schimbă statutul sau proprietarul, trebuie să ştiţi că legea vă oferă câteva drepturi în această situaţie care să nu vă lase pe drumuri.

În momentul cânt o societate este transferată altei persoane, drepturile salariaţilor se transferă în tandem cu societatea şi au aceeaşi aplicabilitate indiferent de noua formă organizatorică a companiei, potrivit Avocat TV.

Astfel, indiferent dacă transferul societăţii a fost realizat prin fuziune sau cesionare, acesta nu poate constitui motiv de concediere colectivă sau individuală, faptele contrare acestor dispoziţii fiind pedepsite de lege.

Când se transferă societatea prin act de cesiune, fenomenul care apare se referă, de fapt, la schimbul de identitate profesională de ordin managerial dintre cedent şi cesionar. Asta înseamnă că cedentul (fostul tău şef) îşi cedează drepturile de angajator unui cesionar, scopul celui din urmă fiind acela de a continua activitatea de până acum.

Cedentul va trebui să-i pună în vedere cesionarului toate secretele, dar şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele de muncă ale salariaţilor, asta pentru a fluidiza activitatea şi pentru a nu îngreuna procesul de schimbare a numelui, conducerii sau sediului companiei.

Inştiinţarea salariaţilor cu privire la noile schimbări se face în mod oficial şi cu minim 30 de zile înainte.