Breaking news

Decizie aberantă a consiliului Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara

Consiliul Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara, a decis ca fiziopatologia specială din anul trei,  să  devină din materie obligatorie, o disciplină opțională, lăsând la latitudinea fiecărui student să aprecieze importanța acestei materii în procesul de formare al viitorilor medici veterinari.

pic25Decanul FMVT, Prof. Dr. Dărăbuș Gheorghe, a declarat pentru exclusivnews.ro, că materia în cauză, nu  este importantă în procesul de formare al viitorilor medici veterinari și a motivat această decizie prin necesitatea creării unor materii opționale pentru studenții din anul trei.

”Este hotărârea consiliului profesoral al facultății. Fiziopatologia se face pe jumătate de an, pentru că fiziopatologia în general nu există în alte țrăi din Europa. Ea se face împreună cu morfopatologia. Partea asta specială face legătura cu fiziologia și ceea ce se face la patologie în anii 5 și 6, nu e ceva special.  A intervenit necesitatea acestei schimbări  pentru a se crea și discipline opționale. De a face câteva trasee, pentru ca studentul să  poată să aleagă o anumită orientare. Studentul  dacă consideră  că  este important sau nu pentru el, această materie, pentru ceea ce vrea să facă, cercetare, clinică, cabinet veterinar”, a declarat Decanul FMVT.

Șefii disciplinelor de fiziopatologie de la București, Cluj și Iași îl contrazic pe Decanul facultății din Timișoara. Ei sunt uluiți de această hotărâre și declară la unison că e o decizie aberantă și fără justificare, ce trebuie corectată cât mai rapid.

”După părerea mea este o greșeală. În primul rând este vorba de tradiția învățământului medical veterinar, care a avut cuprins în planul de învățământ, fiziopatologia specială, iar în al doilea rând, fără să aprofundezi noțiunile de etiopatogenie nu ai cum să înțelegi semnele clinice ale unei boli și mai apoi să stabilești un diagnostic.  În toate facultățile din Europa această materie există și se studiază, având caracter obligatoriu” a declarat Conf. Dr. Cotor Gabriel, șeful Disciplinei de Fiziopatologie din Cadrul Facultății de Medicină Veterinară din București.

Dacă la Timișoara, fiziopatologia specială a devenit opțională, la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj, ea se sutdiază pe parcursul unui an de zile. Prof. Dr. Marcus Ioan, Șeful Disciplinei de fiziopatologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Cluj, se declară împotriva deciziei de la Timișoara, întrucât fiziopatologia specială are statut de disciplină obligatorie peste tot în lume. ”Nu ar trebui să se întâmple acest lucru. Fiziopatologia face parte din categoria disciplinelor fundamentale pentru  pregătirea studenților. Cu atât mai mult, fiziopatologia specială, nu ar trebui să intre în discuție statutul  obligatoriu sau facultativ al acestei materii. Oriunde în lume, în Europa, fiziopatologia este obligatorie, nicăieri nu are statut de disciplină opțională.”

La Iași conducerea facultății a decis să comprime fiziopatologia generală și cea specială într-un singur semestru, cu 2 ore de curs și 3 de laborator pe săptămână, însă nu s-a pus niciodată problema transformării ei în materie opțională. ”Fiziopatologia este foarte  importană, este miezul medicinei veterinare. Este nevoie de fiziopatatologie ca o componentă esențială în cadrul procesului de învățământ, este o verigă care completează, nu poate fi eliminată”, a declarat Conf. Dr. Mihai Condrea, șeful Disciplinei de Fiziopatologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Iași.

Șef lucr. Liliana Cărpenișan, șefa Disciplinei de Fiziopatologie din cadrul Facultății de Medicină Veterinară din Timișoara, s-a opus acestei decizii, însă fără niciun rezultat. A trimis un memoriu către consiliul profesoral al facultății pentru a reevalua această decizie, însă nu s-a schimbat nimic, decizia a rămas neschimbată.

”Am fost clar nemultumită de decizia luată de consiliul facultății. Am  făcut un memoriu către consiliu în care am solicitat să se reevalueze decizia și să mi se prezinte măcar motivele care au stat la baza acestei schimbări. Însă nu am primit nici până în acest moment motivația acestei decizii” a declaratȘef lucr. Liliana Cărpinișan.

Conform sistemului de credite transferabile, fiziopatologia specială are doar 2 credite, în timp ce ”Etologia și bunăstarea animalelor” are cele mai multe credite, 7, din întreaga arie curicualră a celor 6 ani de facultate.  O situație aberantă, întrucât în stabilirea numărului de credite trebuie să se pornească de la importanța fiecărei discipline în procesul de formare al viitorilor medici veterinari. Fără să studieze etologia, un student la medicină veterinară poate să ajungă medic veterinar fără probleme, nefiind o materie vitală,  nu același lucru se poate spune și despre fiziopatologia specială care este indispensabilă în procesul de formare al studenților veterinari.

Prin această decizie, soarta disciplinei de fiziopatologie este incertă fiind la un pas de desființare. Disciplina funcționează la ora actuală cu un singur cadru universitar, în persoana doamnei  Conf dr. Liliana Cărpenișan, care se ocupă atât de predarea fiziopatologiei la curs cât și la lucrările practice.

Din totalul de 78 de studenți din anul III, doar 34, au studiat fiziopatologia specială, în semestrul I, din anul III, ca și materie opțională, ceea ce reprezintă  sub 50% din totalul studenților din anul III, medicină veterinară.