Breaking news

De luni intră în vigoare noile reglementări privind concediile medicale

Guvernul prin Ministerul Sănătății a modificat regimul concediilor medicale, astfel că de luni 17 mai, cei ce se vor afla în concediu medical vor trebui să stea acasă, în caz contrar riscă amendă și nu va încasa banii pe concediul medical.

concediumedicalNoile modificări privind concediul medical au fost cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 268, din 26 aprilie 2010.

Potrivit acestora, persoana care intră în concediu medical va merge la medicul de familie, va fi consultată şi va completa o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi exprimă acordul ca în 24 de ore să îşi anunţe angajatorul, va da adresa la care poate fi găsită în intervalele orare 8-11, 12-17 şi 18-20 pentru a putea fi vizitată, cu excepţia situaţiilor justificate medical.

În cazul nerespectării acestor cerinţe, pacientului nu i se va plăti concediul medical. Primele cinci zile de concediu medical sunt plătite de angajator, iar din ziua a şasea, de Casa de Asigurări de Sănătate.

Noile reglementări prevăd că angajatorul poate verifica dacă angajatul aflat în concediu medical este la domiciliu şi poate apela la poliţie numai dacă este nevoie, dar nu are voie să intre în casa pacientului.

Comisia care se va deplasa la domiciliul pacientului va încheia un proces-verbal care va fi semnat şi de pacient, iar în cazul în care acesta nu este găsit la domiciliu, se precizează acest lucru în procesul-verbal şi se sistează plata concediului medical.

Ministrul Sănătăţii a argumentat necesitatea acestor reglementări spunând că în 2006 3% din fonduri au fost cheltuite pe concedii medicale, sumă care s-a dublat în 2009, ceea ce face să se reducă finanţarea pentru tratamente, pentru medicamente şi pentru spitalizare.