Breaking news

De ce este important să aveți un manager energetic?

Managerul energetic joacă un rol importat în cadrul unei companii, atât prin îndeplinirea obligațiilor legislative de raportare a consumurilor energetice către autorități, cât și prin identificarea și propunerea de soluții de reducere a consumurilor și a costurilor energetice.

Engineer check and control welding robotics automatic arms machine in intelligent factory automotive industrial with monitoring system software. Digital manufacturing operation. Industry 4.0

Conform legii 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, operatorii care consumă anual o cantitate mai mare de 1000 tep sunt obligați să numească un responsabil pentru utilizarea energiei (manager energetic atestat), fie prin contract individual de muncă, fie prin încheierea unui contract de management energetic cu o companie prestatoare de servicii energetice, atestată în condițiile legii, care are angajat un manager energetic.

Managerul energetic vă reprezintă în relația cu autoritățile (Ministerul Energiei – Direcția de Eficientă Energetică) prin:

  • Suport în completarea “Declarației de consum energetic și a Chestionarului de analiză energetică”, verificarea și gestionarea documentelor în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor pentru raportarea la minister;
  • Raportarea “Declarației de consum energetic și Chestionarul de analiză energetică” până la dată de 30 Apriliea fiecărui an;
  • Întocmire “Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice”;
  • Actualizare “Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice”, în fiecare an, până la data de 30 Septembrie și raportare la minister.

Un manager energetic are posibilitatea să propună și să cuantifice implementarea unor proiecte de eficientă energetică pe termen scurt și lung, dar și de producere locală de energie prin: panouri fotovoltaice, cogenerare sau trigenerare, panouri solare pentru încălzieficienta energetica

rea apei, pompe de căldură.

De asemenea, acesta se informează și rămâne conectat la modificările legislative în ceea ce privește eficientă energetică, asigurându-se că organizația dumneavoastră le îndeplinește.

Din partea managerului energetic veți beneficia de suport activ și consultanță tehnică pe probleme de eficiență energetică, precum și pentru stabilirea unui plan strategic de reducere / compensare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a impactului pozitiv asupra mediului.

Colaborând cu un manager energetic aveți oportunitatea de a crește performanța energetică a companiei, de a gestiona mai bine consumurile și costurile energetice și de a crește competitivitatea organizației.

Managerul energetic poate să aducă un plus de valoare companiei dumneavoastră prin implicarea activă, identificarea și propunerea de soluții de optimizare energetică.  Astfel, devine aliatul dumneavoastră în ceea ce privește optimizarea consumurilor și a costurilor cu energia.

>