Breaking news

De azi, românii pot lucra fără restricții în Norvegia

Guvernul Regatului Norvegiei a eliminat restricţiile privind accesul pe piaţa norvegiană a muncii pentru cetăţenii români, începând cu data de 15 iunie 2012.

Liberalizarea totală a pieţei norvegiene a muncii pentru cetăţenii români reprezintă un factor favorizant în consolidarea relaţiilor economice româno-norvegiene şi un element de susţinere a comunităţii româneşti din Regatul Norvegiei.

Prin liberalizarea pieţei muncii, executivul norvegian transmite un semnal clar atât în sprijinul principiului european al liberei circulaţii a forţei de muncă, cât şi în acord cu ansamblul valorilor şi drepturilor care stau la baza construcţiei europene şi care se regăsesc şi în Spaţiul Economic European.

Măsura adoptată de guvernul de la Oslo reconfirmă nivelul excelent al relaţiei româno-norvegiene, consolidat şi de semnarea în luna martie a acestui an, la Bucureşti, a Memorandum-urilor de Înţelegere pentru punerea în aplicare a Mecanismului Financiar Norvegian în ciclul financiar 2009 – 2014, respectiv pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European în ciclul financiar 2009 – 2014.

Membru al Spaţiului Economic European şi stat asociat la spaţiul Schengen, Regatul Norvegiei a aplicat măsuri de drept intern vizând accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă, impunând o perioadă de tranziţie de şapte ani, urmare încheierii Acordului privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European, semnat la 25.07.2007.