Breaking news

De 16 ani, Ziua Mării Negre este serbată azi 31 octombrie

În fiecare an, pe 31 octombrie se celebrează Ziua Mării Negre, zi care marchează data semnării primului Program Strategic de Acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre în anul 1996.

Marea Neagră colectează apele de pe un teritoriu de peste 430,000 de Km2 pe care trăieşte o populaţie de peste 160 de milioane de locuitori.

Este binecunoscut faptul că în bazinul Mării Negre, în a doua parte a secolului trecut, a avut loc o deteriorare a mediului ca urmare a exploatării neraţionale a resurselor naturale, despăduririlor în exces şi degradării solului, contaminării râurilor şi lacurilor datorită utilizării unor tehnologii industriale depăşite şi a practicilor agricole intensive. Toate acestea au determinat afectarea Mării Negre cu efecte directe asupra biodiversităţii marine,

La aceste probleme s-a adăugat, în ultimii ani, fenomenul schimbărilor climatice, care a adus o dimensiune nouă, ce poate avea un impact deosebit asupra activităţilor noastre viitoare.

Cu toate acestea, aşa cum au evidenţiat şi analizele realizate la nivelul Comisiei Mării Negre, în ultimii 10 ani s-a constatat o îmbunătăţire uşoară, dar continuă a calităţii mediului marin.

Având în vedere că problemele de mediu care au generat afectarea mediului marin al Mării Negre au caracter transfrontalier, în anul 1992 a fost semnată, la Bucureşti, Convenţia pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării, ca o bază pentru colaborarea între statele riverane precum şi ca un cadru de acţiune cu principalele organizaţii regionale şi internaţionale, care pot contribui la soluţionarea lor.

Imediat după aderarea României şi Bulgariei, Comisia Europeană a lansat o iniţiativă politică, numită Sinergia Mării Negre, prin care s-au stabilit principalele priorităţi, direcţii de acţiune şi colaborare cu statele din regiune. Dat fiind că problematica de protecţie a mediului a fost considerată o prioritate, alături de transporturi şi energie, în anul 2010 a fost lansat Parteneriatul de mediu din cadrul Sinergiei Mării Negre.

Suntem convinşi că, odată devenit operaţional, acest Parteneriat va fi un instrument foarte important pentru realizarea unui mare număr de acţiuni identificate în cadrul proiectelor UNDP/GEF din ultimii 20 de ani.  Depinde numai de noi ca acest instrument să fie utilizat cât mai curând. În acest sens, considerăm că la nivelul experţilor trebuie găsite cât mai rapid domeniile şi proiectele prioritare care ar putea fi sprijinite de Parteneriat”, a afirmat ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb.

România consideră că atingerea acestui deziderat este realizabil prin implementarea politicilor europene în domeniul protecţiei mediului şi, în mod special, prin implementarea principiilor Directivei Cadru pentru Apă şi a Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin, al căror obiective vizează obţinerea stării ecologice bune în regiunea Mării Negre până în anul 2020.

>