Breaking news

Datoria externă a României a crescut într-o secundă cu încă 600 milioane de euro. Iată din ce motiv

România împrumută 600 milioane de euro de la Banca Mondială. Motivul? Să sprijine ”tranziția către o economie verde și incluzivă”.

În plină criză economică, Guvernul României alege să se împrumute la foc automat, de peste tot.

Banca Mondială și România, prin Ministerul Finanțelor, au semnat astăzi un împrumut de 600 milioane Euro pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan), cu accent pe creștere economică incluzivă și verde. Aprobat la 30 iunie de Consiliul de Administrație al Băncii Mondiale, acest împrumut este primul dintr-o serie programatică de două operațiuni de finanțare și este complementat de o asistență financiară nerambursabilă de 24,2 milioane USD acordată din Fondul BIRD pentru Soluții Inovatoare privind Bunuri Publice Globale (Innovative Global Public Goods Solutions Fund), semnată tot astăzi. Împrumutul și asistența financiară nerambursabilă sprijină autoritățile române în realizarea unor reforme structurale importante pentru a avansa incluziunea socială (inclusiv măsurile de răspuns la criza umanitară), pentru consolidarea managementului fiscal, încurajarea decarbonizării și pentru îmbunătățirea rezilienței în fața schimbărilor climatice.

„Recenta trecere a României în categoria țărilor cu venituri mari este încurajatoare, dar populația încă are unul dintre cele mai ridicate nivele de săracie și inechitate din Uniunea Europeană, ceea ce necesită eforturi adiționale. Acest parteneriat va sprijini eforturile Guvernului pentru a stimula incluziunea socială și pentru a răspunde constrângerilor ce împiedică o creștere economică sustenabilă și cu impact pozitiv asupra mediului, în România”, a declarat Anna Akhalkatsi, Country Manager pentru România, Banca Mondială.

În ultimele două decenii, România a progresat în ceea ce privește reducerea sărăciei și creșterea performanței economice. Cu toate acestea, diferențele regionale, în ceea ce privește veniturile și furnizarea de servicii, rămân mari și există, în continuare, loc pentru eforturi, ce pot sprijini o creștere economică stimulată prin măsuri orientate către eficientizarea instituțiilor, inclusiv prin îmbunătățirea ratei de colectare a taxelor și a eficienței cheltuielilor, prin extinderea acoperirii unei asistențe sociale adecvate, precum și prin sprijinirea adaptării la schimbările climatice și aplicarea de măsuri menite să atenueze impactul acestora. Conform Raportului Economic Periodic al Uniunii Europene (“EU RER”), publicat ieri de Banca Mondială, pandemia și războiul din Ucraina au deteriorat și mai mult mediul de dezvoltare și au încetinit convergența României cu Uniunea Europeană.

Guvernul României s-a angajat să rezolve aceste provocări și să implementeze reforme, care sunt esențiale pentru consolidarea creșterii potențiale și pentru reducerea efectelor negative recente asupra economiei.

“Acordarea acestui împrumut și, respectiv, a asistenței financiare nerambursabile, semnate astăzi, confirmă recunoașterea de către Banca Mondială a stabilității cadrului macro-economic al țării noastre și, totodată, a progreselor înregistrate în ceea ce privește acțiunile de răspuns la actuala criză umanitară și reformele structurale privind eficientizarea cheltuielilor, reforma fiscală, energia regenerabilă și creșterea eficienței energetice a clădirilor. Pe de altă parte, prin această operațiune se reconfirmă rolul activ al Băncii Mondiale în a răspunde prompt, prin finanțare și expertiză tehnică, nevoilor specifice și eforturilor autorităților române de a spori potențialul de creștere al țării noastre.”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Împrumutul este însoțit de servicii de asistență tehnică oferite pentru a sprijini eforturile Guvernului de a consolida instituțiile din sectorul public și de a susține o abordare integrată a implementării reformelor necesare. Pachetul de finanțare și asistență tehnică vizează domenii cheie de dezvoltare, cum ar fi asistența socială, reforma pensiilor și salariilor din sectorul public, politica și administrarea fiscală, acestea fiind esențiale pentru consolidarea managementului fiscal și încurajarea sustenabilității fiscale pe termen mediu. De asemenea, împrumutul susține mobilizarea finanțării și investițiile private în primul rând în energia regenerabilă, eficiența energetică și silvicultură, sprijinind, în același timp, dezvoltarea infrastructurii și mediul de afaceri.

 

Sprijinul Băncii Mondiale este oferit conform Cadrului de Parteneriat cu Țara pentru anii fiscali 2019–2023 (revizuit în 2021). Anul acesta se împlinesc 30 de ani de parteneriat între Grupul Băncii Mondiale și România. Portofoliul activ al Băncii Mondiale în România este compus din 10 proiecte de investiții în valoare totală de 1,78 miliarde USD și 31 de servicii de asistență tehnică și analitică, în valoare de 104 milioane USD. La 1 iulie 2022, portofoliul angajat al Corporației Financiare Internaționale (CFI) era de 1,272 miliarde USD derulat împreună cu peste 30 de clienți. 55% din portofoliu reprezintă investiții în instituții financiare, iar restul de 45% în sectorul real. Portofoliul excepțional al CFI este cel mai mare din regiunea Europa, nou creată în interiorul instituției.

>