Breaking news

Cum se extinde o afacere la nivel internațional cu ajutorul unor translatori

În prezent, fiecare companie de renume a dezvoltat relații puternice în diverse puncte ale globului. Pasul unei firme de a se extinde la nivel international nu se poate realiza fără a se încheia strânse legături cu anumiți parteneri de afaceri. Pentru ca aceste relații să fie cât mai puternic consolidate, este nevoie de o comunicare bună și eficientă.

birou-traduceri-autorizateTocmai acestea sunt motivele pentru care trebuie să se apeleze la o echipă de translatori profesioniști. Colaborarea trebuie să se realizeze cu o firmă de traduceri specializată în domeniul afacerilor. Cu o experiență de peste 10 ani, Inova Translations reprezintă un reper al profesionalismului pe piața din România.

De ce trebuie apelat la o echipă de profesioniști?

Extinderea unei afaceri într-o țară străină este un pas important. Aceasta se realizează în mai multe etape și se bazează pe o comunicare cât mai clară și o bună înțelegere a legislației în vigoare. Încheierea de parteneriate cu diverși furnizori sau distribuitori, cu diverse instituții publice sau soluționarea diverselor probleme ce pot apărea, pot fi cu ușurință realizate atunci când se apelează la o echipă de profesioniști.

În cadrul firmei Inova Translations, personalul angajat sau diverșii colaboratori, sunt foarte atent selecționați pentru a se asigura o traducere perfectă din punct de vedere calitativ. Lipsa greșelilor este crucială atunci când o afacere dorește să facă un pas atât de mare. Înțelegerea terminologiei specifice și exprimarea cât mai clară a idelor va oferi o bună analiză asupra pieței de desfacere.

Ce calități trebuie să prezinte un bun traducător?

Alegerea unui bun traducător este extrem de importantă. Simpla traducere cuvânt lângă cuvânt nu este de cele mai multe ori suficientă. Înțelegerea, traducerea și exprimarea cât mai corectă a unei idei se face doar de către un personal specializat. Diversitatea domeniilor impune o învățare și o perfecționare continuă.

Un alt aspect foarte important este cel ce ține de punctualitate. Spre exemplu, traducerea unor acte poate să fie necesară a se realiza într-un anumit interval de timp. Din acest motiv, punctualitatea și realizarea traducerii în termenii stabiliți este mai mult decât o simplă opțiune. Nerespectarea acestor înțelegeri poate provoca, de cele mai multe ori, diferite pierderi financiare.

Seriozitatea este o bună caracterizare a serviciilor pe care le oferă cei de la Inova Translations. Accentul pe care îl pun pentru a duce la bun sfârșit diversele proiecte de traducere sau interpretare, precum și calitatea cât mai ridicată a acestora, îi recomandă ca pe o alegere perfectă.

Ce trebuie să ofere un birou de traduceri?

Calitatea serviciilor unui birou de traduceri se observă din felul în care acesta este organizat. Un birou de traduceri profesionist trebuie să ofere o gamă largă de servicii, trebuie să prezinte un personal specializat pe diverse limbi și domenii, iar nu în ultimul rând să prezinte o acuratețe deosebită a traducerilor.

În cazul în care se dorește ca afacerea să poată fi extinsă la nivel international, diversitatea limbilor a căror traducere poate fi realizată trebuie să fie cât mai mare. Spre exemplu, echipa de la Inova Translations oferă traducere și interpretare în peste 30 de limbi, precum: engleză, franceză, germană, rusă, cantoneză, italiană, spaniolă, portugheză, arabă, bulgară, maghiară, ucraineană, flamandă, etc.

Specializarea în diverse domenii

Pe lângă diversitatea de limbi oferite în lista de servicii Inova Translations, personalul angajat este specializat într-o gamă largă de domenii.

  • Domeniul juridic

Înțelegerea și traducerea cât mai corectă a domeniului juridic prezintă un rol deosebit atunci când se dorește o activitate într-o țară nouă, pusă la punct sub aspect legal. Exigențele ce se regăsesc în acest domeniu sunt cu succes îndeplinite de către Inova Translations. Traducerea de texte juridice, norme europene și diferite tipuri de legislații fac parte din portofoliul fimei.

  • Domeniul economic

O bună analiză și prospectare a pieței nu se poate face fără o traducere la nivel economic. De asemenea, buna activitate a firmei este strâns legată de birocrația cu care are de-a face și traducerea cât mai exact a actelor necesare. Spre exemplu, în cazul domeniului economic, traducerile se realizează asupra actelor societății comerciale, bilanțuri, facturi, ordine de plată, declarații, dispoziții, asigurări, licențe etc.

  • Domeniul tehnic

În funcție de domeniul de activitate, traducerile tehnice pot oferi un mare ajutor în cazul firmelor din industria energetică, electrică, petrolieră, automobilă, construcții, etc. Diverse caiete de sarcini, manuale de utilizare, instrucțiuni tehnice și de întreținere, planuri cadastrale, autorizații de construcție sau certificate de urbanism, toate necesită o traducere cât mai exactă a fiecărui detaliu.

  • Alte domenii

Lista de domenii ce poate fi acoperită de traducători este mult mai largă. Aceasta trebuie să se adapteze la nevoile clienților, astfel încât se mai pot oferi traduceri din domeniul IT (website, programe, telefonie, manuale de utilizare, etc.), domeniul medical și farmaceutic (fișe medicale, adeverințe medicale, autorizații de liberă practică, manuale de specialitate, etc.) sau chiar și din domeniul literar (articole, jurnale, etc.).

Serviciul de interpretare

            Pe lângă traduceri, fie autorizate sau legalizate, un alt serviciu important este cel de interpretare. Acesta se realizează de către translatori și poate avea un impact mult mai mare decât simplele traduceri. Extinderea unei afaceri presupune multe întâlniri cu diverși viitori parteneri sau clienți, precum și o bună exprimare a ideilor. Avantajul pe care îl oferă un translator este cel de a transpune ideile în formă orală, cu o cursivitate și rapiditate, către interlocutor.

Acest serviciu se poate efectua în orice locație dar este important de precizat că necesită o pregătire în prealabil. Pentru a se asigura o interpretare cât mai eficientă și cât mai corectă, se recomandă înștiințarea translatorului cu minim 5 zile înaintea întâlnirii de afaceri, în vederea familiarizării acestuia cu tematica, terminologia specifică și viziunea firmei, ce se dorește a fi reflectată cât mai bine.

Modalități de interpretare

            Serviciul de interpretare este unul care trebuie organizat și pregătit cu mare atenție. Modalitățile în care se efectuează interpretarea pot diferi. Aceasta se poate realiza atât consecutiv, cât și simultan.

Interpretarea consecutivă se realizează pe rând de la un interloculor la altul, iar cea simultană se efectuează în același timp mai multor participanți la respectiva întâlnire. Acest serviciu este foarte des folosit la diferite evenimente, întâlniri bilaterale, ședințe de afaceri internaționale, congrese, dezbateri, conferințe și declarații politice.

Felul în care translatorii pot influența o discuție este unul decisiv. Lărgirea sferei de activitate duce de multe ori la întâlniri de negociere, respectiv capacitatea de persuasiune. Din acest motiv alegerea unui birou de traduceri și interpretare cât mai bun este foarte importantă.

Inova Translations

            Acest birou de traduceri și-a „clădit” reputația de a oferi cele mai bune servicii din domeniul respectiv. Personalul specializat în diverse limbi și domenii, pachetul complet de servicii: traduceri, interpretări, verificări și corectări, precum și prețul pe care îl prezintă fac din Inova Translations o alegere optimă. Portofoliul de proiecte duse la bun sfârșit, experiența câștigată de-a lungul timpului (activitatea a început cu anul 2004), seriozitatea, punctualitatea și flexibilitatea pe care o prezintă, sunt repere ce reflectă profesionalismul firmei.

Pentru a se afla mai multe detalii, echipa Inova Translations a pus la dispoziția clienților toate informațiile necesare pe site-ul www.servicii-traduceri.ro. De asemenea, pentru alte informații suplimentare se pot folosi următoarele date de contact:

Inova Translations

Calea Moșilor, nr. 203

Spațiu Comercial, sector 2, București

Telefon: 0742 649 095

E-mail: office@servicii-traduceri.ro