Breaking news

Cum funcționează o linie de producție?

Activitățile industriale s-au diversificat semnificativ în ultimul deceniu, iar automatizarea fluxului de producție a devenit o obișnuință în multe domenii de activitate. Componentele programate și roboții industriali execută acum multe dintre sarcinile dificile care implică repetitivitate, viteză mare de reacţie sau nivel ridicat de risc.

În acest context, este necesar să înțelegem cum funcționează o linie de producție, acea veriga organizatorică specifică unităților economice cu producție de serie mare, în care operațiunile succesive și sincronizate sunt executate simultan la toate locurile de muncă, iar materialele se deplasează continuu și cu viteză uniformă pe un traseu optim.

Tipuri de linii de producție

Există 2 mari tipuri de linii de producție, din punct de vedere al continuității producției:

Linii de producție în flux continuu

Sunt linii de producție formate din grupe de locuri de muncă, pe care se prelucrează sau se asamblează produse de o singură tipodimensiune, sau produse de mai multe tipodimensiuni, în conformitate cu caracteristicile producției în flux.

Principalele elemente ale unei linii de producție în flux sunt: cadența, ritmul, numărul locurilor de muncă și al utilajelor, lungimea, viteza și stocurile.

Liniile de producţie în flux continuu reprezintă varianta avansată de organizare a producţiei în flux și se realizează prin benzi transportoare de înalt nivel calitativ. La aceste linii se asigură continuitatea producţiei pe baza unei cadențe de funcţionare unitare şi a unui ritm constant, ca urmare a sincronizării operaţiunilor tehnologice. Sincronizarea deplină se realizează prin respectarea principiului proporţionalităţii.

La o linie de producţie în flux continuu lansarea produselor pe linie, trecerea de la un loc de muncă la altul şi ieşirea de pe linie la finalul procesului de producţie se realizează la intervale de timp constante. În condiţiile sincronizării depline nu există întreruperi în funcţionarea utilajelor sau în activitatea muncitorilor. Produsele se pot afla fie în etapa de executare a operaţiilor tehnologice, fie în cea de transport între locurile de muncă ale liniei, deci nu există timpi de aşteptare între operațiuni.

Linii de producție în flux discontinuu (intermitent)

O linie de producţie în flux discontinuu (intermitent) se caracterizează printr-o nesincronizare a operaţiilor tehnologice sau prin sincronizarea doar parţială, pentru unele operaţii executate pe linia de producţie în flux. 

Această situație apare din cauza faptului că procesul tehnologic nu poate fi divizat pe operaţiuni cu durate egale sau multiple. De aceea procesul de producţie se realizează cu întreruperi de funcţionare a utilajelor, pauze în activitatea muncitorilor şi sincope în circulaţia produselor. Totodată se înregistrează o încărcare neuniformă şi incompletă a locurilor de muncă care formează linia de producţie în flux.

Pentru diminuarea efectelor negative ale fluxului intermitent la o linie de producție se recomandă folosirea mai multor locuri de muncă de acelaşi tip, desfăşurarea producţiei pe loturi, folosirea sistemului de lucru al unui muncitor în mod succesiv la mai multe locuri de muncă de tipuri diferite, utilizarea stocurilor circulante de producţie neterminată.

Domenii de utilizare linie de producție

O linie de producție poate fi utilizată în foarte multe ramuri industriale, atât producătoare, cât și prelucrătoare de materii prime și materiale.

Domeniile care utilizează cu precădere linii de producție sunt industria automotivă, confecții metalice, producție de panificație și produse de alimentație publică, asamblare componente electronice, industrie textilă, capacități industriale pentru ambalare, transport și manevrare de produse, containere, colete și alte obiecte de uz comercial.

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/tAnzPbVXjQo

>