Breaking news

Corpul de Control al premierului României sesizează DNA cu privire la neregulile constatate la CNAS

În urma verficărilor efectuate la Casa Națională de Sănătate, Corpul de Control al premierului va decis să sesizeze DNA cu privire la gravele neregul constatate la CNAS.

Raportul Corpului de Control relevă faptul că din cauza modului defectuos în care reprezentanţii CNAS şi ai Ministerului Sănătăţii şi-au exercitat atribuţiile de serviciu, nu au fost încasate venituri în sumă totală de 189,7 milioane lei, reprezentând contribuţii trimestriale.

Paguba constatată a fost produsă în trimestrul IV 2009-trimestrul III 2011, nu până la trimestrul III 2010 cum este indicat într-un paragraf al comunicatului.

Perioada supusă controlului a fost 1 ianuarie 2009-31 martie 2012, respectiv până la 30 septembrie 2012 pentru verificările efectuate cu privire la gestionarea contribuţiei datorate de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor.

A fost verificat modul de îndeplinire a atribuţiilor de către conducerea şi personalul Casei şi a respectării dispoziţiilor legale referitoare la angajarea şi efectuarea cheltuielilor la achiziţiile publice, precum şi prevederile legale privind managementul resurselor umane.

Inspectorii Corpului de Control au constatat că Adunarea Reprezentanţilor CNAS nu a mai fost constituită din 2005, fiind încalcate dispoziţiile din OUG 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

În perioada 1 ianuarie 2009-31 martie 2012, preşedintele României şi foştii prim-miniştri nu au nominalizat reprezentanţi în Consiliul de Administraţie al CNAS, ceea ce, arată inspectorii, contravine dispoziţiilor din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Corpul de Control va sesiza şi ANI, arătând că Molnar Geza, consilier în Ministerul Snătăţii, a lucrat atât ca membru atât îm cadrul Consiliului de Administratie al CNAS, cât şi în cadrul Consiliului de Administratie al companiei Antibiotice Iaşi, încălcând Legea 95/2006 care interzice membrilor CA al CNAS să deţina funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profil farmaceutic.

>