Breaking news

Control de urgenţă la Colibiţa după ce s-a aflat că localnicii deversează apă menajeră în lac

Directorul general al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu, a dispus efectuarea unui control, în regim de urgență,  la Acumularea  Colibița după ce s-a vehiculat în mass media faptul că localnicii deversează ape menajere în lac.

În urma unor informații apărute în spațiul public, conform cărora proprietarii unor imobile situate în arealul Acumulării Colibița deversează apă menajeră în lac, directorul general al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu, a dispus efectuarea unui control, în regim de urgență, de către Inspecția Bazinală a Apelor(IBA).

Directorul general al ANAR a cerut echipei de control  ca la finalul acțiunii să prezinte raportul de control și propuneri de măsuri.

Acumularea Colibița este amplasată pe râul Bistrița, este realizată printr-un baraj din anrocamente cu mască din beton asfaltic cu un volum total de cca. 100 milioane, un volum util de 75 milioane mc și un volum de atenuare a undelor de viitură de 25 milioane mc și care asigură resursa de apă pentru alimentarea cu apă a localităților din aval, inclusiv a Municipiului Bistrița, precum și apărarea împotriva inundațiilor a acestei zone.

Lucrările au o vechime de peste 30 de ani, altele de peste 40 ani, și echipamente cu durata de viață depășită. Dată fiind importanța, în primul rând, pentru populație a amenajării, A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa a promovat un proiect complex de reabilitare și modernizare a construcțiilor, echipamentelor și instalațiilor de la baraj și de la descărcătorii hidraulici ai acestuia la care se adaugă lucrări de amenajare ale cursului de apă care vor mări gradul de protecție al populației și infrastructurii localităților la inundații.

Lucrările se fac cu respectarea principiilor Planului de management al riscului la inundații și ale principalelor directive europene din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului.

Soluțiile de reabilitare și modernizare includ atât măsuri de protejare a ecosistemelor acvatice, cât și măsuri de consolidare a malurilor și versanților.

Pentru realizarea celor mai importante măsuri care privesc barajul este prevăzută golirea parțială a lacului de acumulare conform unui grafic care să nu pună în pericol lucrările hidrotehnice, malurile și versanții, precum și obiectivele socio – economice din zona de influență.

>