Breaking news

Constantin Barbu, primarul orașului Tălmaciu, aflat în stare de incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Constantin Barbu, primarul oraşului Tălmaciu din Județul Sibiu.

În urma evaluărilor demarate la data de 23.12.2010, s-au constatat următoarele: Constantin Barbu se află, începând cu data de 19.04.2011, în stare de incompatibilitate, întrucât deține, simultan, atât funcția de Primar al Oraşului Tălmaciu, cât și calitatea de reprezentant al unității administrativ – teritoriale în Adunarea generală a S.C. APĂ – CANAL TĂLMACIU S.R.L..

Constantin Barbu exercită funcția de Primar al Oraşului Tălmaciu, Județul Sibiu, începând cu anul 2004.

La data de 19.04.2011,Constantin Barbu a fost numit reprezentant al unității administrativ – teritoriale în Adunarea generală a S.C. APĂ – CANAL TĂLMACIU S.R.L., societate înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Tălmaciu nr. 177/2010.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr.161/2003, ”Funcția de primar (…) este incompatibilă cu: (…) f) funcția de reprezentant al unității administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăți comerciale de interes național”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.