Breaking news

Consiliul Drepturilor Omului al ONU, a adoptat o rezoluție propusă de România

Consiliul Drepturilor Omului al ONU, a adoptat pe 23 martie la Geneva, rezoluţia iniţiată de România privind drepturile omului, democraţia şi statul de drept.

Rezoluţia CDO reprezintă cel mai amplu şi cuprinzător text negociat într-un for multilateral interguvernamental care conţine descrierea principiilor, valorilor şi mecanismelor care definesc democraţia şi statul de drept în contextul drepturilor omului.

Aceasta introduce pentru prima oară în Consiliul Drepturilor Omului tema conexiunii dintre cele trei elemente esenţiale: democraţie, drepturile omului şi statul de drept.

Rezoluţia oferă totodată fundamentul conceptual pentru diseminarea la nivel global a conceptului modern de democraţie şi, în acelaşi timp, baza pentru efortul şi iniţiativele concrete de transfer al lecţiilor învăţate în tranziţia la democraţie pe care România doreşte să îl realizeze pentru statele care în ultimul an au cunoscut astfel de procese, de exemplu în Africa de Nord şi Orientul Mijlociu.

Recunoaşterea valorii acesteia este reflectată atât de numărul de voturi în Consiliul Drepturilor Omului (43 de voturi în favoare din cele 47 state membre ale Consiliului Drepturilor Omului, două abţineri şi două absenţe), cât şi de numărul impresionant de co-sponsori (124 de state) de pe toate continentele, indiferent de nivelul de dezvoltare, tradiţii locale, valori culturale.

Relevanţa şi actualitatea temei derivă din actuala dinamică internaţională, marcată de multiplicarea mişcărilor populare pentru apărarea dreptului la libertate şi demnitate umană şi din faptul că tot mai multe state optează pentru valorile democraţiei ca repere esenţiale ale dezvoltării societăţii lor.

 

 

 

 

 

 

 

>