Breaking news

Consiliul Concuenței va fi consiliat de Banca Mondială

Banca Mondială va acorda timp de doi ani de zile, consultanță ”Consiliului Concurenței” din România, pentru eficientizarea activității.

Consiliul Concurenţei, în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului, au semnat cu Banca Mondială contractul prin care instituţia internaţională va acorda consultanţă în domeniul analizei operaţionale specifice concurenţei, în cadrul proiectului „Eficientizarea activităţii de aplicare a politicilor de concurenţă în corelare cu politicile sectoriale”.

Prin acest proiect ne propunem atât consolidarea Consiliului Concurenţei ca instituţie cheie a administraţiei centrale, cât şi îmbunătăţirea acţiunilor noastre în vederea realizării misiunii de a contribui la funcţionarea eficientă a sectoarelor economice româneşti, în beneficiul consumatorilor” a declarat  Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Valoarea contractului este de 19,84 milioane lei (aproximativ 4,44 milioane euro) din care 85% reprezintă finanţare nerambusabilă din Fondul Social European, iar restul fiind asigurat din fonduri naţionale.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 24 de luni şi vizează, în principal, creşterea rolului Consiliului Concurenţei în elaborarea politicilor economice conform principiilor de concurenţă, promovarea practicilor europene în domeniu, consolidarea capacităţii administrative a autorităţii de concurenţă.

Proiectul „Eficientizarea activitatii de aplicare a politicilor de concurenta în corelare cu politicile sectoriale” face parte din „Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Adminsitrative”, Axa I, aprobat prin decizia Comisiei Europene 5748/21.11.2007.

>