Breaking news

COMUNICAT – TITLUL PROIECTULUI “RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL “SF. NICOLAE”

TITLUL PROIECTULUI “RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL “SF. NICOLAE”, A MÂNĂSTIRII CĂLUI,
TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE,
TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI
SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, cod SMIS 117849.
Mânăstirea Călui în calitate de beneficiar implementează proiectul “RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU
HRAMUL “SF. NICOLAE”, A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A
TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL,
REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod SMIS 117849, ca urmare a
contractului de finanțare nr. 1670 / 26.03.2018 cu Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin
Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională SUD VEST OLETENIA. Proiectul este finanțat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 -”Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural”.
Locul de implementare al proiectului este Comuna Călui, Jud. Olt.
Data de începere a proiectului este 01.02.2017, iar data finalizării proiectului este 19.12.2023.
Valoarea totală a proiectului este 7.831.852,39 lei, din care 6.442.428,30 lei reprezintă suma nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului este restaurarea, conservarea, protejarea și menținerea stilului arhitectonic al Bisericii Sf. Nicolae
– Mânăstirea Călui, județul Olt, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor ce stimulează dezvoltarea economică a
regiunii Sud Vest Oltenia, păstrarea culturii tradiționale românești, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului.
.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: Restaurarea și conservarea în următorii 3 ani a Bisericii Sf. Nicolae – Mânăstirea Călui, județul Olt, ca premisă a creșterii
turismului cultural în zona Sud Vest Oltenia și regiunea SUERD.
OS2: Introducerea în următorii 3 ani în minim 2 circuite turistice- unul național și unul internațional, în vederea creșterii numărului
de turiști în regiunea SUERD.
OS3: Diversificarea serviciilor cultural-religioase oferite de Mânăstirea Călui – prin organizarea și desfășurarea a minim 3
evenimente anuale periodice, cu accent pe păstrarea tradițiilor regionale ale zonei SUERD.
OS4: Întărirea instituțională în următorii 2 ani prin crearea și dezvoltarea unui parteneriat extins pentru creșterea importanței
economice și sociale locale.
OS5: Creșterea gradului de informare și interes pentru cultură a comunității locale și a populației din zona Sud Vest Oltenia.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
● creșterea numărului de vizitatori;
● numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate: 1 monument restaurat.
Orice alte informații suplimentare pot fi solicitate la tel. nr. 0249/421.026.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro,
precum si site-ul web Programul Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.
BENEFICIAR
—————————————————————————————————————————————————————————-
MÂNĂSTIREA CĂLUI
Comuna Călui, sat Gura Căluiului, Șos. Frații Buzești nr. 209, Jud. Olt, tel. 0249/ 421.026

 

>