Breaking news

Comisia Europeană a aprobat 54 de milioane de euro pentru prevenirea inundațiilor în România

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Autoritatea de Management POS Mediu a primit aprobarea de la Comisia Europeană pentru alocarea a 54 de milioane de euro pentru un proiect deosebit de important de prevenire a inundațiilor în România.

inundatii raul jiuBeneficiarul proiectului este Administrația Națională ”Apele Române”, iar proiectul se numește ”Watman – Sistem informatic pentru managementul integrat al apei – Faza I”, investiția totală fiind de 63 milioane de euro. Investiția va fi finanțată în cadrul Fondului de Coeziune, iar partea de cofinanțare va fi asigurată de beneficiar.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor POS Mediu, axa prioritară 5 “Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” – domeniul major de intervenţie 1 „Protecţia împotriva inundaţiilor prin dezvoltarea unui management durabil al inundaţiilor, în zonele cele mai vulnerabile” din cele 11 bazine hidrografice – Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral. Lucrările, echipamentele şi dotările propuse a fi realizate și achiziţionate conduc la stabilirea unei baze adecvate de infrastructură la nivel naţional pentru prevenirea inundaţiilor şi atenuarea consecinţelor distructive ale acestora.

Proiectul presupune modernizarea echipamentelor de prevenire a inundațiilor și riscurilor asociate, reducerea efectelor inundațiilor, inclusiv a poluării, optimizarea securității și eficienței infrastructurii deja existente și capacității Administrației Naționale ”Apele Române” de a reacționa în mod adecvat în cazul unei inundații.

Îmbunătățirea echipementelor de măsură și monitorizare este de asemenea prevăzută, inclusiv echiparea stațiilor de pompare cu echipamente și programe IT, precum și crearea unor centre de coordonare și reacție rapidă în cazul inundațiilor.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei (aproximativ 1,5 milioane de locuitori vor beneficia de protecţie împotriva inundaţiilor în zonele de intervenţie).

Ca urmare a implementării proiectului s-a estimat că riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7% în bazinele hidrografice vizate în cadrul proiectului.