Breaking news

Codul fiscal modificat. Microîntreprinderile vor plăti doar impozit pe venit

Noul cod fiscal aduce modificări importante în ceea ce privește fiscalitatea microîntreprinderilor din România. Acestea vor plăti doar impozit pe venit de 3% pentru venituri de până la 65.000 de euro pe an.

cod fiscalMicroîntreprinderile nu vor mai putea opta pentru plata impozitului pe profit, arată proiectul de modificare a Codului fiscal.

Limita veniturilor obţinute pentru care se intră în sistemul microîntreprinderilor este de 65.000 euro pe an.

Pentru anul 2013, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013 şi persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile prevăzute de acest sistem de impunere.

S-ar majora deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil pentru activităţi de cercetare-dezvoltare de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile.

În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Se stabileşte regimul pe care trebuie să-l aplice beneficiarii operaţiunilor realizate de persoanele obligate să intre în sistemul TVA la încasare sau să părăsească sistemul, pe perioada cuprinsă între data de la care aveau obligaţia să aplice sistemul până la data înregistrării din oficiu şi, respectiv de la data la care aveau obligaţia să înceteze aplicarea sistemului până la radierea din oficiu, în funcţie de informţiile publicate în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.Totodată se stabileşte regimul aplicabil în cazul înregistrărilor/radierilor, din eroare, în/din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, astfel încât aceste erori să nu afecteze persoanele în cauză.

Primăriile pot hotărî reducerea taxelor locale şi a amenzilor pe 2013, cel mult până la nivelurile din 2012, doar dacă n-au arierate (la 31 decembrie 2012) şi reducerile de impozite să nu afectează veniturile proprii ale bugetelor locale. Codul fiscal va acorda un termen de 15 de zile de la data adoptării în care autoritaţile publice locale care înregistrează arierate să adopte noi hotărâri privind impozitele şi taxele locale datorate pentru anul 2013. Pe scurt, să opereze majorarea de 16% la taxele locale, prevăzută de lege.

Persoanele care au achitat deja impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma taxelor care vor fi majorate, în urma modificării Codului fiscal, să beneficieze de bonificaţia prevăzută de lege.

Având în vedere că la 1 februarie 2013 intră in vigoare Noul Cod de procedură civilă care, exclude din sfera de competenţă a executorului judecătoresc titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, este necesară corelarea prevederilor din Codul de procedură fiscală cu Noul Cod de procedură civilă, spune proiectul. Cel mai probabil, un agent al Fiscului va avea dreptul să execute datoriile către stat.

Operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici apaţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul naţional, în marea teritorială, în zona contiguă şi/sau zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, sunt obligaţi la calcularea, declararea şi plata taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Taxa va reprezenta 60% din veniturile suplimentare, din care se deduc redevenţele aferente acestor venituri, precum şi investiţiile în segmentul upstream, fără a depăşi 30% din veniturile suplimentare.

>