Breaking news

Claudiu Brânzan, membru în CA al TVR și Mihai Voicu membru în CA al SRR, găsiți incompatibili de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui BRÎNZAN CLAUDIU, membru în Consiliul de Administrație al TVR, precum și în cazul lui VOICU MIHAI, membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, ca urmare a deținerii simultane de funcții.

tvr - srr - aniÎncepând cu data de 29 iunie 2010, BRÎNZAN CLAUDIU deține, simultan, fucțiile de membru în C.A. al S.R.T. și administrator al unei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale”.

BRÎNZAN CLAUDIU deține funcția de administrator începând cu data de 30 noiembrie 2009, iar, începând cu data de 29 iunie 2010, deține și funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune.

În perioada 29 iunie 2010 – 28 ianuarie 2014, VOICU MIHAI a deținut, simultan cu funcția de membru în cadrul C.A. al S.R.R., și funcțiile de Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București și administrator al unei societăți comeriale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 84, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de membru al Guvernului este incompatibilă cu: orice altă funcţie publică de autoritate […] funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale […]”.

VOICU MIHAI deține funcția de administrator începând cu data de 18 martie 2005, funcția de Consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București începând cu data de 19 iunie 2008, iar funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune începând cu data de 29 iunie 2010.

Conform art. 99, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, „Persoanelor care exercită următoarele demnităţi publice şi funcţii publice de autoritate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: […] membrii […] comitetelor directoare ale […] Societății Române de Televiziune, ale Societății Române de de Radiodifuziune, li se aplică […] regimul incompatibilităților prevăzut […] pentru miniștri și, respectiv, secretari de stat […]”. Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

CLAUDIU BRÎNZAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Dacă sunt găsiți incompatibili definitiv, de o instanță de judecată, cei doi nu mai au dreptul să ocupe o funcție de demnistate publică timp de trei ani, de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.