Breaking news

CFR vrea să cheltuie 90 de milioane de euro pentru a cumpăra 106.000 tone motorină

CFR Călători organizează în data de 06.11.2012, procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare – pe piaţa la disponibil prin Bursa Româna de Mărfuri.

CFR vrea să achiziționeze aproximativ 106.000 tone de motorină euro 5 pentru motoare diesel pentru o perioadă de 2 ani.

–         pentru lotul nr. 1 cantitatea minimă de 2.000 tone şi cantitatea maximă de 25.700 tone (necesarul pentru o perioadă de 2 ani – Zona Sud);

–         pentru lotul nr. 2 cantitatea minimă de 3.000 tone şi cantitatea maximă de 52.200 tone (necesarul pentru o perioadă de 2 ani – Zona Vest);

–         pentru lotul nr. 3 cantitatea minimă de 2.000 tone şi cantitatea maximă de 28.100 tone (necesarul pentru o perioadă de 2 ani – Zona Est),

Procedura se va realiza în conformitate cu OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și se va finaliza cu încheirea unui acord cadru de furnizare, ce are o valoare estimată de: minim 26.565.000 lei fără acciza și fără TVA, maxim 402.270.000 lei, fără acciza și fără TVA.

La valoarea estimată se adaugă acciza, conform prevederilor Codului Fiscal.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri proprii.

>