Breaking news

Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le ştii când vrei un certificat energetic

Dacă vrei să vinzi sau să închiriezi un imobil, este obligatoriu conform legii 159/2013 să deţii şi să pui la dispoziţia viitorului proprietar un certificat energetic al clădirii.

certificat energetic1. Ce este certificatul de performanţă energetică şi le ce foloseşte
Certificatul enegetic este un document evaluator eliberat doar de către o firma specializată, care evaluează performanţa energetică a unei clădiri şi o încadrează într-o clasă de performanţă energetică, de la clasa A – imobilele cu cel mai scăzut consum de energie, până la clasa G , reprezentând cel mai mare consum specific de energie.
Neprezentarea certificatului energetic la încheierea unei tranzacţii imobiliare atrage de la sine anularea contractelor sau chiar judecată în instanţa.

2. Ce etape trebuie parcurse pentru a obţine un certificat
Certificatul se solicită de către proprietarul imobilului, şi se efectuează prin intermediul unei echipe de auditori energetici.
Se contactează firma de specialişti şi se stabileşte data vizitei la construcţie.
Se prezintă dosarul conţinând actele necesare eliberării certificatului.
Se realizează şi predă certificatul de către firma specializată.

3. Documentele necesare eliberării certificatului

• Copie după schiţa apartamentului
• Planurile de arhitectură
• Anul în care a fost construit imobilul

4. Auditorii energetici
Certificatul energetic este întocmit de către o echipă de auditori atestaţi. Echipa se deplasează la faţa locului pentru constatarea şi colectarea datelor necesare. Pe baza informaţiilor prelevate, auditorii emit certificatul şi comunică proprietarului calificativul obţinut. Firma autorizată ertificat de performanta energetica oferă posibilitatea trimiterii prin poştă a certificat energetic ieftin şi alte oraşe din ţară.

5. Preţul certificatului de performanţă energetic
Preţul certificatului energetic se calculează în funcţie de anumiţi factori. După modelul, complexitatea şi suprafaţa clădirii, preţul unui certificat energetic este estimat între 130 – 180 lei.

6. Durata eliberării certificatului şi valabilitatea

Certificatul de performanţă energetică se eliberează de către auditorii Enermed Impex în cel mai scurt timp, în maxim 24 de ore de la data vizitei la faţă locului.
Valabilitatea documentului este de 10 ani, după care se efectuează o nouă certificare. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul avizez.ro.