Breaking news

Ce este formarea profesională?

Formarea profesională este o modalitate prin care angajații acumulează constant informații noi, pe care le pot folosi pentru a-și dezvolta cariera. Descoperă cum are loc perfecționarea, care sunt avantajele de care te vei bucura și care sunt obligațiile angajatorului, potrivit Codului Muncii.

Ce este formarea profesională?

Formarea profesională reprezintă un proces continuu de perfecționare a angajaților. Pentru a-ți îmbunătăți performanța și a acumula constant cunoștințe noi, poți urma diferite programe sau cursuri de dezvoltare.

Orice salariat își poate continua educația pentru a-și îmbunătăți cariera. Mai mult, în unele situații este chiar obligatorie, potrivit legii. Formarea profesională vine în completarea sistemului formal de învățământ și are beneficii indiferent de domeniul în care se activează.

Cum te ajută formarea profesională în carieră?

Formarea profesională are următoarele obiective, potrivit Codului Muncii:

  •  adaptarea la cerințele locului de muncă sau ale postului
  •  obținerea unei calificări
  •  actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pentru ocupația de bază
  •  reconversia profesională
  •  dobândirea unor cunoștințe avansate
  •  dezvoltarea carierei și promovarea pe un post mai avantajos
  •  prevenirea riscului șomajului

Cei care urmează programe sau cursuri de perfecționare își dezvoltă cunoștințele, acumulând informații noi. Astfel, pot implementa concepte sau soluții moderne și eficiente. Toate acestea duc la creșterea încrederii în sine și a motivației zilnice.

În același timp, perfecționarea deschide noi oportunități în carieră. Fie că poți avansa pe un post mai bun în aceeași firmă, fie aplici la o altă companie, noile cunoștințe îți oferă ocazia să te dezvolți tot mai mult.

Care sunt obligațiile angajatorilor?

În funcție de numărul de salariați, fiecare angajator are obligația să asigure participarea la programe de formare profesională după cum urmează:

  •  peste 21 de angajați: cel puțin o dată la 2 ani
  •  sub 21 de angajați: cel puțin o dată la 3 ani

Programele pot fi inițiate atât de angajator, cât și de angajat, dar numai dacă îndeplinesc două condiții. Prima este să fie autorizate și certificate de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, în colaborare cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii. Al doilea criteriu este ca ambele părți să fie de acord cu opțiunea aleasă, durata programului și alte aspecte.

Angajatorul trebuie să suporte toate cheltuielile referitoare la participare și alte cheltuieli adiționale (articole de birou, transport și cazare dacă este cazul). De asemenea, angajații primesc toate drepturile salariale pe perioada participării la stadii sau cursuri de dezvoltare.

Care sunt obligațiile angajaților?

Înainte de începerea unui curs, vei semna un act adițional la contractul de muncă. Acesta conține, printre altele, durata obligației de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile menționate mai sus. Cu alte cuvinte, nu îți poți da demisia imediat cum ai finalizat un program de formare profesională.

Nerespectarea acestui aspect va duce la suportarea cheltuielilor, proporțional cu perioada nelucrată. Mai mult, această obligație revine și celor concediați din motive disciplinare.

Formarea profesională are numeroase beneficii pentru salariați. În urma învățării continue, vei reuși să îți îmbunătățești performanța la jobul actual sau să aplici la unul mai bun, evoluând constant în carieră.

>