Breaking news

CCR se opune arestării traficanților de droguri din România

CCR spune că arestarea traficanților de droguri este neconstituțională. Drept urmare, în România, cei care vând moartea pot să se plimbe nestingheriți în libertate până când vor fi condamnați definitiv la închisoare.

ccrCei 9 judecători ai Curții Constituționale din România au luat joi, o decizie strigătoare la cer, care leagă la mâini procurorii și judecătorii care vor să trimită preventiv, după gratii, traficanții de droguri.

Sub pretextul că o frază din noul Cod Penal este neconstituțională, CCR spune că traficanții de droguri nu mai pot fi privați de libertate.

Plenul Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.223 alin.(2) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.

În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că sintagma „o infracţiune de trafic de stupefiante” din cuprinsul dispoziţiilor art.223 alin.(2) din Codul de procedură penală este neconstituţională.

Curtea a reţinut că măsura arestării preventive, prevăzută la art.223-240 din Codul de procedură penală, este o măsură preventivă privativă de libertate, de a cărei esenţă este restrângerea libertăţii individuale, prevăzute la art.23 din Constituţie, şi executarea ei într-un centru de detenţie. Reglementarea de către legiuitor a acestei măsuri nu se poate realiza decât cu asigurarea tuturor garanţiilor specifice dreptului la un proces echitabil, prevăzut la art.21 alin.(3) din Constituţie, precum şi a standardelor de calitate a legii, respectiv claritatea şi previzibilitatea, consacrate de art.1 alin.(5) din Constituţie, precum şi de principiul legalităţii procesului penal, prevăzut la art.2 din Codul de procedură penală. Or, în condiţiile în care infracţiunea de trafic de stupefiante nu este reglementată în legislaţia penală română, nici în cuprinsul Codului penal nici în cuprinsul unei legi speciale, enumerarea sa printre infracţiunile pentru care poate fi luată măsura arestării preventive este neconstituţională.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv, Tribunalului Sălaj – Secţia penală.

Argumentațiile reținute în motivările soluțiilor pronunțate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

DIICOT se declară stupefiată de această decizie și anunță că va solicita Ministerului Justiției, corectarea în regim de urgență, a legii penale: Am luat act de decizia Curţii Constituţionale din data de 16.07.2015 care este definitivă şi general obligatorie. Remarcăm că este prima dată când se declară neconstituţională o sintagmă  dintr-un articol de lege, respectiv sintagma „o infracţiune de trafic de stupefiante”. Vom solicita Ministerului Justiţiei adoptarea unei ordonanţe de urgenţă care să modifice dispoziţiile articolului 223 alin.2 Cod de Procedură Penală în conformitate cu cele reţinute de plen. Decizia nu este de natură să influenţeze  luarea măsurilor preventive în cazul săvârşirii  infracţiunii de trafic de droguri  întrucât există dispoziţiile alternative ale aceluiaşi articol referitoare la pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare prevăzută de lege pentru ca aceste măsuri să poată fi dispuse de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.