Breaking news

Bugetele Muzeului Bucureşti şi al Muzeului Literaturii Române, suplimentate cu circa 5 milioane de lei

loading...

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a suplimentat cu aproximativ 5 milioane de lei, bugetele Muzeului Municipiului Bucureşti şi al Muzeului Naţional al Literaturii Române, astfel încât ameninţarea de distrugere a patrimoniului cultural naţional din Bucureşti sǎ fie îndepǎrtatǎ.

bani muzeu bucurestiÎn cadrul şedinţei de îndată a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din data de 2 iulie 2014, au fost adoptate douǎ proiecte de hotǎrâri ce vizeazǎ prezervarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional aflat în administrarea Consiliului General.

Astfel, prin hotărârea privind modificarea bugetului Muzeului Municipiului Bucureşti pe anul 2014 şi prin hotărârea privind modificarea bugetului Muzeului Naţional al Literaturii Române pe anul 2014, a fost alocata suma de 4.888.500 lei din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, Primǎria Municipiului Bucureşti, dupǎ cum urmeazǎ:

  1. Bugetul Muzeului Municipiului Bucureşti a fost suplimentat cu suma de 4.010.000 lei, din care 3.890.000 lei sunt destinaţi finanţǎrii chiriilor aferente spaţiilor tehnice în care sunt depozitate bunurile de patrimoniu aflate în imobilele monument istoric şi care sunt în plin proces de consolidare şi restaurare. Trebuie menţionat faptul cǎ mǎsura de depozitare a bunurilor de patrimoniu în spaţii special amenajate şi atent controlate este obligaţia Municipalitǎţii Bucureştiului asumatǎ la semnarea contractului de finanţare din fonduri europene a procesului de consolidare şi restaurare a imobilelor monument istoric.

Tot cǎtre Muzeul Municipiului Bucureşti a fost alocatǎ şi suma de 120.000 lei pentru finanţarea realizǎrii unui studiu de fezabilitate ca parte a lucrǎrilor premergǎtoare proiectului ”Pinacoteca Municipiului Bucureşti”. Realizarea studiului este cerutǎ de normele europene privind obţinerea indicatorilor tehnico-economici de fundamentare a deciziei de realizare a unui depozit de artǎ al Pinacotecii la standarde UE şi în conformitate cu recomandǎrile de bunǎ practicǎ din Codul Uniunii Internaţionale a Muzeelor.

  1. Bugetul Muzeului Naţional al Literaturii Române a primit suma de 878.500 lei pentru închirierea spaţiilor speciale de depozitare necesare relocǎrii bunurilor de patrimoniu. Necesitatea mutǎrii acestei instituţii de culturǎ din sediul situat în bulevardul Dacia nr. 12 a fost generatǎ de predarea imobilului cǎtre proprietarul de drept, domnul Mihail Sturdza. Urgenţa alocǎrii acestei sume de bani este cu atât mai mare cu cât existǎ pericolul sistǎrii alimentǎrii cu electricitate a imobilului, fapt ce ar pune în mare pericol patrimoniul muzeal de o valoare excepţionalǎ format din obiecte şi manuscrise unicate.
loading...