Breaking news

Băsescu cere Parlamentului reexaminarea legii pentru reducerea CAS cu 5%

Traian Băsescu a retrimis miercuri, în Parlament, legea privind reducerea CAS la angajator cu 5%, care urma să se aplice de la 1 octombrie 2014.

basescu si parlamentulPreședintele României, Traian Băsescu a anunțat miercuri seară că cere Parlamentului, reexaminarea legii pentru reducerea CAS.

Vreau să afirm din nou că o reducere a CAS este o măsură bună, pe care o susţin fără rezerve, legate de utilitatea unei astfel de măsuri de reducere a fiscalităţii pe muncă. În acelaşi timp, însă, nu pot să nu am rezerve legate de sustenabilitatea măsurii. Şi o să repet mare parte din cele ce le-am mai spus, dar aceasta este în principal motivaţia în baza căreia am trimis astăzi legea înapoi la Parlament, motivând oportunitatea legată de sursele de finanţare a deficitului suplimentar creat la fondul de pensii. Deci nu am intervenit pe textul legii, ci doar am pus sub semnul întrebării oportunitatea, ca motivaţie a lipsei de sustenabilitate a măsurii. De asemenea, vă informez că deşi am solicitat un document de la Guvern din care să rezulte modul cum reducerea CAS poate fi susţinută, până la acest moment nu am primit niciun document, nicio susţinere a Guvernului cu privire la sustenabilitatea măsurii. Aş reaminti că prin reducerea CAS la societăţi, deci nu la salariile încasate de salariaţi, ci prin reducerea cu 5 procente a CAS la societăţi se realizează o creştere de la 12,5 miliarde la peste 18 miliarde a deficitului fondului de pensii. În scrisoarea pe care am transmis-o Parlamentului prin care rog să fie reanalizată oportunitatea legii amintesc Parlamentului că mai avem două obligaţii asumate prin tratate internaţionale, amândouă la fel de importante. Este vorba de obligaţiile asumate prin Tratatul fiscal şi ca efect al adoptării acestei legi s-a generat şi obligaţia de a ajunge în anul 2015 la un deficit structural de -1% din produsul intern brut, ceea ce va însemna un deficit pe bugetul general consolidat de circa 1,5 – 1,4, undeva aici. Asta înseamnă că pentru a nu reduce cheltuielile cu personalul, cheltuieli materiale şi cheltuieli de investiţii, Guvernul ar trebui să aibă o creştere de venituri de 5 la 6 miliarde de lei, care s-ar adăuga la cele peste 5 miliarde generate de reducerea CAS. O altă obligaţie pe care o avem încă din perioada de preaderare la NATO este aceea de a avea un buget de 2,38% alocat armatei. Sigur, astăzi nu mai vorbeşte nimeni de perioada de preaderare, vorbim de ceea ce este în interiorul NATO şi anume, alocarea a 2% din produsul intern brut pentru cheltuielile de apărare. Nu ştiu dacă Guvernul va atinge 2% din produsul intern brut, dar o creştere de măcar 0,3 – 05% din produsul intern brut la bugetul apărării trebuie să se facă, ceea ce înseamnă alte 2 la 4 miliarde de RON. Punem 2, iau minimumul, plus 11 din Obiectivul pe Termen Mediu sau MTO sau, ca să înţeleagă premierul, «em ti oo»”, a spus Băsescu, miercuri, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni.

În cererea de reexaminare se menţionează că “anul 2015 este anul în care România are obligaţia de a atinge un deficit structural de 1% din PIB, conform Obiectivului Bugetar pe Termen Mediu (aceasta înseamnă o reducere a deficitului bugetului de stat consolidat de 0,8 – 0,9 % din PIB)”.

Prin Legea nr. 83/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 20 iunie 2012, România a ratificat Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare (Tratatul Fiscal), lege care include o serie de obligaţii pentru statul român, inclusiv Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu. De asemenea, prin Legea nr. 377/2013 publicată în Monitorul Oficial nr. 826 din 23 decembrie 2013, a fost modificată Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 în sensul transcrierii obligaţiei privind deficitul structural şi Obiectivul Bugetar pe Termen Mediu care revine României prin ratificarea Tratatului Fiscal. În acelaşi timp, trebuie avut în vedere faptul că România a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, prin care s-a obligat să respecte Tratatul Fiscal, atingerea obiectivului structural şi menţinerea unui deficit al bugetului consolidat. În lipsa compensării reducerii contribuţiei de asigurări sociale, România riscă să întrerupă acordul cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială, cu consecinţa pierderii imediate a facilităţilor oferite de «mecanismul de TOP-UP», respectiv cele 10 puncte procentuale adăugate la cofinanţarea europeană”, se mai arată în cererea de reexaminare.

Guvernul Ponta a aprobat pe 19 iunie 2014,  proiectul de lege care prevede reducerea cu 5 puncte procentuale a CAS la angajator de la 1 octombrie. Proiectul a fost ulterior adoptat de Senat şi Camera Deputaţilor.

Băsescu a așteptat să retrimită legea în Parlament, fix în ultima zi în care putea fi promulgată, în caz contrar ea devenea adoptată în mod tacit.

>