Breaking news

Băncile ar putea fi obligate să afișeze la bancomat, comisioanele percepute

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vrea să oblige băncile din România să afișeze pe monitorul bancomatului, comisioanele percepute la fiecare tranzacție efectuată de un client. La auzul veștii, bancherii au sărit ca arși și susțin că nu sunt de acord pe motiv că această măsură presupune costuri foarte mari pentru modificarea softului bancomatelor.

bancomatANPC a publicat pe site-ul său proiectul de lege care obligă băncile să afișeze comisioanele la bancomat, pentru fiecare tranzacție, astfel încât clienții să fie informați corect.

„Direcţia de Control şi Supraveghere Piaţă – Compartimentul de prestări servicii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor propune, pe baza reclamaţiilor şi sesizărilor venite din partea consumatorilor, emiterea ordinui anexat prezentei, care să reglementeze obligaţiile prestatorilor de servicii care efectuează operaţiuni de plata prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit la terminalele ATM, au obligaţia de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, taxelor şi oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de prestări servicii„, se arată în proiectul de lege al ANPC.

Ordinul ANPC precizează faptul că: Prestatorii de servicii care efectuează operaţiuni de plata prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit la terminalele ATM, au obligaţia de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, taxelor şi oricăror altor tipuri de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de prestări servicii, conform prevederilor prezentului ordin. Pe ecranul video al monitoarelor specifice terminalelor ATM , vor fi înscrise, în ordinea operaţiunilor efectuate de către consumator, toate informaţiile legate de costurile tranzacţiei, dându-i acestuia posibilitatea, de a renunţa asupra efectuării acesteia sau a oricăror operaţiuni ce presupun eliberare de numerar, transfer din cont, plată facturi, sau oricare alte servicii solicitate în mod expres de către consumator şi efectuate prin intermediul ATM. Informaţiile trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit. Suma reprezentând costul fiecărei operaţiuni de plată pe care trebuie să o suporte consumatorul se precizează, în sumă exactă. Este interzisă exprimarea valorii costurilor transzacţiei în valoare procentuală.

Operatorii economici prestatori de servicii financiare de plată prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit la terminalele ATM, au obligaţia, în cazul blocării/reţinerii cardului de debit/credit la terminalul ATM propriu, să informeze consumatorii, prin semnal video de avertizare pe ecranul terminalului, cu privire la următoarele: a) termenul maxim în care consumatorul poate reintra în posesia cardului blocat/reţinut

Bancherii susțin că în cazul în care acest ordin intră în vigoare, costurile cu modificarea softurilor bancomatelor, vor fi plătite tot de clienți, întrucât băncile vor majora comisioanele la operațiunile de la bancomate.

>